Opplandstrafikk

Ansvarlig for kollektivtrafikken i Oppland, som også inkluderer skoleskyssordning, tilrettelagt transport for funksjons-hemmede, service-, bestillings-og fleksiruter, samt transportløyver.

 Eirik Strand

Eirik Strand
Leder

Telefon: 61 28 92 40

Skysskort

Oppland fylkeskommune utsteder skysskort til elever med skyssrett som benytter buss i skoleskyssen.


 

Kort om skysskortet

       

 

Nye skysselever:

  • Får utdelt nytt skysskort en av de første skoledagene og skal fungere fra første gangs bruk.
  • Det er viktig at skysskortet holdes mot kortleseren minst i 3 sekunder ved første gangs bruk, slik at nye data kan bli lastet inn på skysskortet.
  • Skysskortet er personlig og gjelder for reise mellom bopel og skole - 2 reiser pr. dag.
  • Skysskortet gjelder kun på dager du har undervisning
  • Elever i 1. klasse får en refleksbrikke som skysskort.

 

Tidligere skysselever: 

  • Ta vare på skysskortet fra forrige skoleår. Skysskortet skal brukes alle år du er skysselev, også dersom du bytter skole. Selv om det skulle stå et gammelt skolenavn på skysskortet, vil det være gyldig på skolebussen.
  • Fra skolestart 2013 vil ikke skolenavnet trykkes på skysskortet.

 

Mistet eller ødelagt skysskort

  • Meld fra til skolen.
  • Nytt skysskort koster kr 150 for elever i 5. - 10. klasse. Gyldig kvittering må fremvises skolen.
  • Skysskort som har teknisk feil, eller det er problemer med, leveres til skolen. Skolen vil utstede midlertidig skyssbevis.

 

 

Sist oppdatert: 17.01.2011
Publisert: 17.01.2011
Bye, Grete Olsen