Regionalenheten

Regionalenheten har ansvar for og arbeider med nærings- og samfunnsutvikling, plan- og miljøoppgaver og strategisk samferdsel.

Fagenheten skal framstå med et ledende kompetansemiljø innen regional næringsutvikling, verdiskapning, miljø og samfunnsplanlegging. Fagenheten skal tilrettelegge for de som ønsker å bidra til økt verdiskapning og omstilling i Opplandssamfunnet.

Hjalmar Solbjør

Fagenheten ledes av Hjalmar Solbjør, assisterende fylkesrådmann, tlf. 61 28 91 64

250 millioner til utdanningsstipend

Gjennom EØS-midlene er det satt av 250 millioner kroner til utveksling av studenter og ansatte mellom utdanningsinstitusjoner i Norge og mottakerlandene fram til 2016.


Støtten er fordelt på programmer i elleve av landene som mottar EØS-midler: Bulgaria, Tsjekkia, Estland, Ungarn, Latvia, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia og Spania.

Det er Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) i jBergen som er bindeledd og skal legge til rette for samarbeid mellom utdanningsinstitusjonene i Norge og mottakerlandene. Les mer på SIUs nettsider.

 

Sist oppdatert: 30.10.2012
Publisert: 30.10.2012
Knutsen-Løvik, Turid