Faktaflak om valg av og oppgaver for tillitsvalgte

Hvorfor skal man være tilltisvalgt for klassen? Hva er mine oppgaver? Og hvordan skal vi velge. Her kan du finne enkle svar!


Elev- og lærlingombudet har laget et enkelt faktaflak for de tilltisvalgte, elevrådet og skolen.
Hvis dere lurer på noe mer er det selvsagt bare å ta kontakt!

Faktaflak om valg av og oppgaver for tillitsvalgte:

 Rett etter skolestart bør det settes i gang et arbeid for å få elevene i klassene til å bli kjent med hverandre, skolen og personalet. Dette er spesielt viktig for nye elever. Å være tygge på hverandre betyr mye for valg av tillitselever.

Elevrådets oppgaver:
I etterkant av skolestart bør elevrådet være ute klassene og fortelle om roller og oppgaver for de tillitsvalgte, samt hvordan valg av tillitsvalgte kan gjennomføres.

Hvorfor være tillitsvalgt:

-        De tillitsvalgte velges for et skoleår.

-        Det er viktig å velge tillitselever som virkelig vil og som er innstilt på å gjøre en innsats for klassen og skolen.

-        Du har muligheten til å ta opp saker og sette dagsorden i forhold til opplæringen og klassemiljøet.

-        Engasjerer du deg litt ekstra, vil du nyte godt av det senere i livet.

Hvordan gjennomføre valg av tillitsvalgte:
        -     Klassen bør være skolert i de viktigste oppgavene for en tillitsvalgt.

-        Kontaktlærer skal sørge for at det gjennomføres valg av tillitselev(er).

-        Valget bør gjennomføres så kort tid etter skolestart som det er realistisk.

-        De som stiller til valg må presentere seg og si hvorfor de ønsker å være tillitsvalgt.

-        Ønsker noen skriftlig valg, så må det gjennomføres.  

Viktige oppgaver for tillitsvalgte:

       -      Klargjøre forventinger ovenfor den tillitsvalgte i klassen.

       -      Delta i elevrådsarbeidet på skolen.
       -      De tillitsvalgte representerer klassen og kan ta opp saker med for eksempel lærere og skolen.

-        Tillitsvalgte gjennomfører klassens time

-        Representerer klassen og kan følge opp klassemiljøet.

-        Bistå den enkelte elev som har problemer. For eksempel henvise til Elev- og lærlingombudet eller andre på skolen.

-        Påse at klassen er med i planlegging, gjennomføring og evaluering av opplæringen.

 

Det er likevel ikke et fasitsvar på hva som er tillitselevens oppgaver.  Å være engasjert og å ta på seg verv er nyttig og lærerikt. Du vil garantert få brukt for kunnskapen din senere!

Eksempler på saker klassen kan behandle:

-      Læringsmiljø

-        Læringsmetoder

-        Trivsel

-        Saker som man ønsker å følge opp

-        Informasjon fra elevrådet

-        Forslag til forbedringer eller aktiviteter på skolen

-        Klasseturer

-        Klassetur

 

Elev- og lærlingombudet tilbyr skolering

av elevrådene i løpet av høstsemesteret.

Ombudet bistår også gjerne elevrådene gjennom skoleåret.

 

Lykke til med arbeidet!

Her finner du dokumentet i PDF

 

Sist oppdatert: 10.01.2014
Publisert: 10.01.2014