Karriereveiledning i biblioteket

Bibliotekene i Lillehammer, Øyer og Gausdal får en viktig rolle som arena for karriereveiledning.


Berit StrømshovedKarrieresenteret Opus Lillehammer er blitt karrieresenter. I den forbindelse utvider senteret sine aktiviteter med karriereveiledning i regionens biblioteker. Ved bibliotekene i Gausdal og Øyer vil en karriereveileder være tilgjengelig til faste tider for veiledning og nærmere avtaler. Lillehammer bibliotek, som ligger vegg i vegg med karrieresenteret, vil først og fremst informere om og tilby muligheten for å lage avtaler med en veileder. Karrieresenteret håper at dette skal gi økt oppmerksomhet om senterets tjenester og tilbud.

Bibliotekets oppgave
Berit Strømshoved, sjef ved Lillehammer bibliotek, ser mange fordeler ved å bruke biblioteket som formidlingsarena for karriereveiledning.
     - For mange kan det være en høy terskel å oppsøke et karrieresenter for å få hjelp til å komme videre i livet. Biblioteket derimot oppleves som en ufarlig arena. Det er et lavterskeltilbud som når alle. Mange i målgruppen til karrieresenteret bruker biblioteket jevnlig. Vi skal være et bindeledd og en førstelinjetjeneste for senterets tilbud om hjelp til videre utdanning, sier Strømshoved.
     - Men vil ikke brukerne oppleve et slikt tilbud som forvirrende i forhold til bibliotekets profil?
     -
Jeg opplever at biblioteket er bygd på de to grunnpilarene kultur- og kunnskapsformidling. Karriereveiledning og voksenopplæring passer inn i kunnskapsdelen. Vi har allerede mange studenter hos oss og flere som går på voksenopplæring benytter biblioteket. Når vi innfører formidling og markedsføring av karrieresenteret får vi løftet kunnskapsdelen ved biblioteket, forklarer hun.
    Strømshoved trekker også frem fordelen ved at Lillehammer bibliotek ligger så nær karrieresenteret. Hun opplever at det er lettere å få til et samarbeid når det bare er å gå over gangen for å spørre og diskutere. I fremtiden ser hun ikke bort i fra at det kan utvikles nye samarbeidsformer om kunnskap og karriere.

 

 

Sist oppdatert: 06.05.2013
Publisert: 19.09.2011