Fylkesutvalget

Fylkesutvalget er fylkestingets delegerte organ og fungerer som fylkeskommunens ”arbeidsutvalg”. Fylkesutvalget består av ni representanter. Arbeiderpartiet (4), Senterpartiet (1) og SV (1) utgjør flertallet, mens opposisjonen består av Fremskrittspartiet (1), Venstre (1) og én uavhengig representant (tidl. H).

Gro Lundby

Fylkesordfører Gro Lundby (Ap)

Vil bidra til Valdresflya 1389

Bilde fra Valdresflya

Oppland fylkeskommune setter av 12,5 millioner kroner til bygging av nytt vandrehjem på Valdresflya.


Fylkesutvalget behandlet saken tirsdag, og er begeistret over planene.

- Et fantastisk prosjekt. Vi trenger nye og moderne senger i distrikts-Norge, sa Kjetil Lundemoen.

Eivind Brenna (V) og Reidun Gravdahl (Ap) ga uttrykk for det samme.

- Jeg håper virkelig det blir noe av. Det vil løse både utfordringene med parkering og toalett, og bidra til å gjøre området mer attraktivt, sa Gravdahl.

Skisse av bygget.For å styrke Valdresflya som nasjonal turistveg er det i samarbeid med Statens vegvesen og nåværende eier av Valdresflya vandrehjem utviklet et skisseprosjekt for et nytt framtidsrettet miljøbygg til erstatning for nåværende vandrehjem. Dette skal bli et ikon som skal styrke regionen som reiselivsområde og inngå i nettverket av Nasjonale turistveger.

Fylkesutvalgets intensjon om å bidra til realisering av bygget har noen klare forutsetninger. Det vil først ta stilling til bevilgning når det foreligger avtaler som regulerer ansvaret knyttet til eierskap, drift og vedlikehold. Videre må det foreligge en endelig kostnads- og finansieringsplan for utbyggingen og driftskonsept med budsjetter. Fylkeskommunen forutsetter blant annet at Øystre Slidre kommune og Statens vegvesen bidrar til finansieringen og at den offentlige eierseksjonen skal være definert og avklart.

Fylkesrådmannen påpeker dessuten i saksdokumentene at en realisering av prosjektet også kan øke presset på fylkeskommunen som vegeier om vinterbrøyting av Valdresflya.

Hele byggeprosjektet er kalkulert til i underkant av 70 millioner kroner. 

 

Sist oppdatert: 18.09.2012
Publisert: 18.09.2012
Løkken, Halvor