Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Fravær

1. august 2016 ble det innført ny fraværsgrense i den videregående skolen. Nytt fra høsten er at elever normalt ikke vil få halvårsvurdering med karakter eller standpunktkarakter ved udokumentert fravær i mer enn 10 % av timene i hvert enkelt fag.

Hensikten med innføring av fraværsgrense er å motivere til innsats og forhindre skulk. En elev som har takket ja til en skoleplass i videregående skole har plikt til å møte opp og delta i undervisningen.

Etter særlig skjønn kan imidlertid rektor godta udokumentert fravær opp til 15 % i helt spesielle tilfeller.

Dersom eleven kan dokumentere fravær som sykdom, velferdsgrunner, tannlegetime, arbeid som tillitsvalgt og annet nevnt i forskrift til opplæringsloven, gir det fratrekk fra regelen.

Mange spørsmål om det nye reglementet

Det er mange spørsmål rundt det nye reglementet, og Utdanningsdirektioratet har derfor utarbeidet en detaljert informasjonsside: 

Utdanningsdirektoratets informasjon om ny fraværsgrense

Du kan også finne ofte stilte spørsmål og svar:

Ofte stilte spørsmål og svar

Alt skal føres

Alt fravær skal føres. Blir dette for stort har ikke faglærer vurderingsgrunnlag for å sette karakter - uansett grunn til fraværet.

Konsekvensen av manglende vurdering eller standpunktkarakter er at eleven ikke automatisk vil være kvalifisert for å fortsette til neste videregående nivå.

Skolen skal informere om fraværsgrensen, og gi varsel når det kan være fare for ikke å få karakter.

Revidert FOS rundskriv 13-2016 Innføring av ny fraværsgrense, etter presisering fra Fylkesmannen og Kunnskapsdepartementet  (PDF, 448 kB)

Vi har utarbeidet et skjema som skal brukes for melding av dokumentert fravær i Oppland:

Sist oppdatert 13.09.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering