Gjøvik

Karrieresenteret Opus Gjøvikregionen

 

Som et ledd i arbeidet med å gjøre senterets tjenester tilgjengelig for befolkningen i hele regionen har vi nå opprettet såkalt stedlighet i alle fem kommuner. Vårt hovedkontor ligger i Teknologiveien 2 på Kallerud Gjøvik, og Gjøviks innbyggere anbefales å ta kontakt. På Gjøvik kan du treffe karriereveilederne Kjersti Hysing Bolstad og Christel Medbøe. 


Aktuelle tema å ta opp på en karriereveiledning kan være:

- At du vurderer omskolering, men har gått deg vill i jungelen av utdannings- og kurstilbud 
- At du har lyst til å fullføre videregående utdanning du aldri ble ferdig med eller aldri fikk startet
- At du har lyst på en yrkesmessig forandring fordi du av ulike årsaker ønsker noe annet

Kjersti og Christel innehar stor kompetanse på lokalt og regionalt arbeidsmarked, og kjenner godt til forskjellige utdanningstilbud.

Tilbudet er gratis for alle unge (som ikke går i skole) og voksne innbyggere i kommunen.

Ta kontakt Kjersti eller Christel for timeavtale eller hvis du har spørsmål om tilbudet.

 

Sist oppdatert: 06.05.2014
Publisert: 11.11.2010