Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.
Søk støtte

Formål: Styrke det frivillige kulturlivet gjennom å gi økonomisk støtte til aktivitet, talentutvikling og annet utviklingsarbeid i de frivillige organisasjonene. 
Søknadsfrist: 1. mai og 1. november.

Formål: Gi kunstnere mulighet til å arbeide med større kunstprosjekter eller eksperimentere med nye uttrykk.
Søknadsfrist: 1. juni - Fristen er forlenget til 13. juni i 2016

Formål: Styrke det frivillige kulturlivet gjennom støtte til aktivitet, kompetanseheving og utviklingsarbeid i de frivillige organisasjonene. 
Søknadsfrist: 1. november.

Formål: Bidra til at kulturfestivaler og større kulturarrangement kan utvikles for å styrke kunst, kultur, reiselivet og næringslivet i fylket.
Søknadsfrist: 1. november 2016.

Formål: Oppgradering av idrettsanlegg som skal arrangere store mesterskap.
Søknadsfrist: 1. november hvert år.

Formål: Bidra til at kunst- og kulturinstitusjoner i Oppland kan opprettholde langsiktighet og utviklingsmuligheter.
Søknadsfrist: 1. november.

Formål: Å øke tilgangen på lærebedrifter i Oppland.
Søknadsfrist 1. oktober 2016.

Formål: Støtte unge profesjonelle kunstnere som er bosatt i Oppland eller som har som hensikt å etablere seg i Oppland.

Søknadsfrist: 1. juni - Fristen er forlenget til 13. juni i 2016

Formål: Stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Oppland gjennom kunstnerresidenser i fylket.

Søknadsfrist er forlenget til 15. november

Oppland fylkeskommune kan bidra med regionale utviklingsmidler innenfor mange ulike områder.
Søknadsfrist: Løpende

Formål: Vurdering av bygningens tekniske tilstand og behov.
Søknadsfrist: Løpende

Formål: Istandsetting av fredete bygninger og anlegg slik at de oppnår et ordinært vedlikeholdsnivå.
Søknadsfrist: 1. november hvert år.

Formål: å sikre områder til friluftsliv slik at friluftslivet styrkes som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet.
Søknadsfrist 15. januar 2017

Formål: Tiltak som kan stoppe skadeutvikling på fredete bygninger og anlegg i påvente av langsiktig istandsetting.
Søknadsfrist: Løpende 

Formål: Stimulere til utvikling av folkehelsearbeid for å utjevne sosiale ulikheter i helse.
Søknadsfrist 1. juni 2017.

Søknadsfrist 15. januar

Formål: Medvirke til å fremme friluftsaktivitet i statlig sikra friluftslivsområder og områder verna som friluftslivsområde etter markalova.
Søknadsfrist: 1. februar 2017

Formål: Bidra til økt og trygg friluftsferdsel gjennom støtte til informasjon, skilting og merking av turløyper. 
Søknadsfrist: 15. februar 2017. Nytt av året er at man skal søke via Miljødirektoratets elektroniske søkersenter. Denne siden vil bli åpen fra 20. januar.

Formål: Stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Oppland.
Søknadsfrist: 1. mai og 1. november

Fant du det du lette etter?
Login for redigering