Regionalenheten

Regionalenheten har ansvar for og arbeider med nærings- og samfunnsutvikling, plan- og miljøoppgaver og strategisk samferdsel.

Fagenheten skal framstå med et ledende kompetansemiljø innen regional næringsutvikling, verdiskapning, miljø og samfunnsplanlegging. Fagenheten skal tilrettelegge for de som ønsker å bidra til økt verdiskapning og omstilling i Opplandssamfunnet.

Hjalmar Solbjør

Fagenheten ledes av Hjalmar Solbjør, assisterende fylkesrådmann, tlf. 61 28 91 64

Veg


 • Humpete veg. Foto: SVV

  84 millioner til asfalt

  Mandag 4. mai starter jobben med å legge ny asfalt i Oppland. 130 km med fylkesveg skal få bedre asfalt. (09.04.15)

   
 • Kartskisse.

  Bygger videre som planlagt

  Tross store overskridelser på første etappe, fortsetter utbyggingen av fylkesveg 33 Skreifjella - Totenvika som planlagt. (24.03.15)

   
 • Astrid Nyquist, Gro Lundby, statssekretær Jardar Jensen.

  Kjemper videre for Valdres

  Utfordringer og muligheter i Valdres var tema hos Kommunaldepartementet fredag.   (13.03.15)

   
 • E6 gjennom Ringebu (Foto: Statens vegvesen)

  E6 gjennom Ringebu tar form

  Ny E6 gjennom Gudbrandsdalen kommer stadig nærmere - men uten flomsikring av Ringebu sentrum. (24.02.15)

   
 • Fra Sognefjellet.

  Åpner Sognefjellet til påske

  Sognefjellsvegen inn til Krossbu blir åpnet til påske, om værgudene ikke slår seg helt vrange. (24.02.15)

   
 • Samferdselsministeren i bilen. Foto: Tor Midtbø/SD

  Ministeren tester E16

  Skal hovedvegen mellom Øst- og Vestlandet gå via Oppland? Samferdselsministeren tester de ulike alternativene. (16.02.15)

   
 • Filefjell

  Frykter for E16

  Fylkesutvalget er bekymret for den videre utbygginga av E16, etter at Statens vegvesen vil prioritere to andre traseer mellom øst og vest. (27.01.15)

   
 • Illustrasjon fra fylkesvegprogrammet.

  Bedre kostnadsstyring på veg

  Handlingsprogrammet for fylkesveger skal revideres hvert år. Målet er økt kontroll over kostnadsstyringen. (10.12.14)

   
 • Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

  "Rasa" inn på Plaza

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk ei tung bør å bære da han stilte på rassikringskonferanse for å snakke om regjeringas arbeid for rassikring. (10.11.14)

   
 • Skåbuvegen

  Tar grep for å samles om flom

  Fylkeskommunen og andre flomutsatte kommuner krever nye statlige grep etter naturødeleggelser. (06.11.14)

   
 • Gro Lundby og Ketil Solvik-Olsen

  Lite håp for rutefly fra Leirin

  Samferdselsministeren besøkte Innlandet mandag. Fremtiden til Fagernes lufthavn var en av utfordringene han møtte.  (04.11.14)

   
 • Veg.

  Ingen omklassifisering av veger

  Fylkesutvalget legger forslaget om omklassifisering av veger dødt i påvente av en kommende kommunereform. (04.11.14)

   
 

Sist oppdatert: 12.05.2015
Publisert: 15.02.2008

 

Teamleder

TeamlederAnita Moshagen

Anita Brenden Moshagen
Telefon: 61 28 92 88, 909 15 169
Send e-post

 

FagansvarHilde Anita Hilmen

Hilde Anita Hilmen
Telefon: 414 92 075.
Send e-post

Vegmeldinger

Trafikkmeldinger for Oppland
(fra Statens Vegvesen)