Regionalenheten

Regionalenheten har ansvar for og arbeider med nærings- og samfunnsutvikling, plan- og miljøoppgaver og strategisk samferdsel.

Fagenheten skal framstå med et ledende kompetansemiljø innen regional næringsutvikling, verdiskapning, miljø og samfunnsplanlegging. Fagenheten skal tilrettelegge for de som ønsker å bidra til økt verdiskapning og omstilling i Opplandssamfunnet.

Hjalmar Solbjør

Fagenheten ledes av Hjalmar Solbjør, assisterende fylkesrådmann, tlf. 61 28 91 64

Veg


 • Fareskilt

  40 millioner til Veikledalen

  Fylkestinget forskutterer penger til Veikledalen, så flomsikringstiltak kan gjennomføres. (14.10.14)

   
 • Reguleringsplan for E16 Eggemoen - Olum

  Fylkeskommunen fremmer innsigelse til reguleringsplanen for E16 Eggemoen - Olum inntil undersøkelsesplikten i forhold til kulturminner er ivaretatt. (23.09.14)

   
 • Noen av de oppmøtte

  Snarveg til kompetanse

  Storhovearmen er åpnet. Nå er forventningene store til hva den nye og kostbare vegen skal føre med seg. (22.09.14)

   
 • Reidun Gravdahl, leder av Komite for samferdsel, Oppland fylkeskommune

  Står sammen om ras

  Nasjonal rassikringsgruppe er på rundtur i fylket for første gang. De skal lære om Opplands utfordringer. (15.09.14)

   
 • Gunnar Tore Stenseng og Stian Brenden

  Første lokal entreprenør

  Lokal entreprenør skal drifte og vedlikeholde vegene i Nord-Gudbrandsdalen. (02.09.14)

   
 • FylkesordførerGro Lundby og ordfører i Østre Toten Hans Seierstad

  Festens dag på Lena

  Fylkesordfører Gro Lundby åpnet ny rundkjøring på fv. 244 og ny avlastningsveg på fv. 33 på Lena.

    (01.09.14)

   
 • Illustrasjon fra planprogrammet.

  E6 gjennom Lillehammer

  Fylkesutvalget er i hovedsak enig med Statens vegvesen i hvilke alternativ som bør utredes for E6 gjennom Lillehammer. (19.08.14)

   
 • Fylkesordfører Gro Lundby

  Strakstiltak for Veikledalen

  Oppland fylkeskommune vil forskuttere midler til sikringsarbeidet av Kvam slik at innbyggerne opplever et trygt lokalsamfunn. (13.08.14)

   
 • Snorklipping

  Ny veg i Hov

  Nå blir det lettere for de myke trafikantene å komme seg frem i Hov. Ny fylkesveg og fortau ble formelt åpnet fredag.  (27.06.14)

   
 • Vegåpning på idealtid

  Mandag den 16. juni ble undergangen under jernbanen på Tretten åpnet av to skoleelever som vant nullvisjonsløpet. Siste del av vegprosjektet E6 Øyer-Tretten er dermed ferdig. (16.06.14)

   
 • Bilde av veg.

  Omklassifisering av veger

  Fylkesutvalget sender høringsnotatet om klassifisering og ansvarsfordeling av fylkesvegnettet til kommunene for uttalelse. (03.06.14)

   
 • Fareskilt

  Fortsatt høy flomberedskap

  Statens vegvesen har fortsatt høy beredskap for flomsituasjonen i Oppland. (23.05.14)

   
 

Sist oppdatert: 20.08.2014
Publisert: 15.02.2008

 

Teamleder

TeamlederAnita Moshagen

Anita Brenden Moshagen
Telefon: 61 28 92 88, 909 15 169
Send e-post

 

FagansvarHilde Anita Hilmen

Hilde Anita Hilmen
Telefon: 414 92 075.
Send e-post

Vegmeldinger

Trafikkmeldinger for Oppland
(fra Statens Vegvesen)