Regionalenheten

Regionalenheten har ansvar for og arbeider med nærings- og samfunnsutvikling, plan- og miljøoppgaver og strategisk samferdsel.

Fagenheten skal framstå med et ledende kompetansemiljø innen regional næringsutvikling, verdiskapning, miljø og samfunnsplanlegging. Fagenheten skal tilrettelegge for de som ønsker å bidra til økt verdiskapning og omstilling i Opplandssamfunnet.

Hjalmar Solbjør

Fagenheten ledes av Hjalmar Solbjør, assisterende fylkesrådmann, tlf. 61 28 91 64

Veg


 • FylkesordførerGro Lundby og ordfører i Østre Toten Hans Seierstad

  Festens dag på Lena

  Fylkesordfører Gro Lundby åpnet ny rundkjøring på fv. 244 og ny avlastningsveg på fv. 33 på Lena.

    (01.09.14)

   
 • Illustrasjon fra planprogrammet.

  E6 gjennom Lillehammer

  Fylkesutvalget er i hovedsak enig med Statens vegvesen i hvilke alternativ som bør utredes for E6 gjennom Lillehammer. (19.08.14)

   
 • Fylkesordfører Gro Lundby

  Strakstiltak for Veikledalen

  Oppland fylkeskommune vil forskuttere midler til sikringsarbeidet av Kvam slik at innbyggerne opplever et trygt lokalsamfunn. (13.08.14)

   
 • Snorklipping

  Ny veg i Hov

  Nå blir det lettere for de myke trafikantene å komme seg frem i Hov. Ny fylkesveg og fortau ble formelt åpnet fredag.  (27.06.14)

   
 • Vegåpning på idealtid

  Mandag den 16. juni ble undergangen under jernbanen på Tretten åpnet av to skoleelever som vant nullvisjonsløpet. Siste del av vegprosjektet E6 Øyer-Tretten er dermed ferdig. (16.06.14)

   
 • Bilde av veg.

  Omklassifisering av veger

  Fylkesutvalget sender høringsnotatet om klassifisering og ansvarsfordeling av fylkesvegnettet til kommunene for uttalelse. (03.06.14)

   
 • Fareskilt

  Fortsatt høy flomberedskap

  Statens vegvesen har fortsatt høy beredskap for flomsituasjonen i Oppland. (23.05.14)

   
 • Asfaltert veg

  81 millioner til asfalt

  15. mai starter jobben med å legge ny asfalt i Oppland. Behovet er stort. (30.04.14)

   
 • Olaf Nils Diserud

  Bompenge-JA fra Frp

  Her jubler Olaf Nils Diserud for bompenger - trygg på at han allerede har spart bilistene for store beløp. (30.04.14)

   
 • Illustrasjon fra fylkesvegprogrammet.

  Veginvesteringer skyves ut i tid

  Fylkestinget har revidert fylkesvegprogrammet, allerede første år av fireårsperioden. - Kjedelig, mente politikerne. (29.04.14)

   
 • Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

  Billigere i Bagnskleiva

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen legger 160 millioner ekstra på bordet. Dermed reduseres bompengeprisen fra 70-80 til 55 kroner. (20.03.14)

   
 • Fylkesordfører Gro Lundby og Olaf Nils Diserud

  Med felles E16-budskap

  Fylkesordfører Gro Lundby og Olaf Nils Diserud har felles budskap når Samferdselsdepartementet nå vil prate om E16. (12.03.14)

   
 

Sist oppdatert: 20.08.2014
Publisert: 15.02.2008

 

Teamleder

TeamlederAnita Moshagen

Anita Brenden Moshagen
Telefon: 61 28 92 88, 909 15 169
Send e-post

 

FagansvarHilde Anita Hilmen

Hilde Anita Hilmen
Telefon: 414 92 075.
Send e-post

Vegmeldinger

Trafikkmeldinger for Oppland
(fra Statens Vegvesen)