Regionalenheten

Regionalenheten har ansvar for og arbeider med nærings- og samfunnsutvikling, plan- og miljøoppgaver og strategisk samferdsel.

Fagenheten skal framstå med et ledende kompetansemiljø innen regional næringsutvikling, verdiskapning, miljø og samfunnsplanlegging. Fagenheten skal tilrettelegge for de som ønsker å bidra til økt verdiskapning og omstilling i Opplandssamfunnet.

Hjalmar Solbjør

Fagenheten ledes av Hjalmar Solbjør, assisterende fylkesrådmann, tlf. 61 28 91 64

Veg


 • Illustrasjon fra fylkesvegprogrammet.

  Bedre kostnadsstyring på veg

  Handlingsprogrammet for fylkesveger skal revideres hvert år. Målet er økt kontroll over kostnadsstyringen. (10.12.14)

   
 • Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

  "Rasa" inn på Plaza

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk ei tung bør å bære da han stilte på rassikringskonferanse for å snakke om regjeringas arbeid for rassikring. (10.11.14)

   
 • Skåbuvegen

  Tar grep for å samles om flom

  Fylkeskommunen og andre flomutsatte kommuner krever nye statlige grep etter naturødeleggelser. (06.11.14)

   
 • Gro Lundby og Ketil Solvik-Olsen

  Lite håp for rutefly fra Leirin

  Samferdselsministeren besøkte Innlandet mandag. Fremtiden til Fagernes lufthavn var en av utfordringene han møtte.  (04.11.14)

   
 • Veg.

  Ingen omklassifisering av veger

  Fylkesutvalget legger forslaget om omklassifisering av veger dødt i påvente av en kommende kommunereform. (04.11.14)

   
 • Grime-Vesleelva

  Utbygging av fv 33 fortsetter

  I begynnelsen av november starter utbyggingen av vegen mellom Langsletta og Totenvika kirke. (31.10.14)

   
 • Bilde av veg.

  Klassifisering av fylkesvegnettet

  Det er kommet inn en rekke uttalelser til høringsnotatet om klassifisering og ansvarsfordeling av fylkesvegnettet. Du finner alle høringsuttalelsene her. (28.10.14)

   
 • Fareskilt

  40 millioner til Veikledalen

  Fylkestinget forskutterer penger til Veikledalen, så flomsikringstiltak kan gjennomføres. (14.10.14)

   
 • Reguleringsplan for E16 Eggemoen - Olum

  Fylkeskommunen fremmer innsigelse til reguleringsplanen for E16 Eggemoen - Olum inntil undersøkelsesplikten i forhold til kulturminner er ivaretatt. (23.09.14)

   
 • Noen av de oppmøtte

  Snarveg til kompetanse

  Storhovearmen er åpnet. Nå er forventningene store til hva den nye og kostbare vegen skal føre med seg. (22.09.14)

   
 • Reidun Gravdahl, leder av Komite for samferdsel, Oppland fylkeskommune

  Står sammen om ras

  Nasjonal rassikringsgruppe er på rundtur i fylket for første gang. De skal lære om Opplands utfordringer. (15.09.14)

   
 • Gunnar Tore Stenseng og Stian Brenden

  Første lokal entreprenør

  Lokal entreprenør skal drifte og vedlikeholde vegene i Nord-Gudbrandsdalen. (02.09.14)

   
 

Sist oppdatert: 20.08.2014
Publisert: 15.02.2008

 

Teamleder

TeamlederAnita Moshagen

Anita Brenden Moshagen
Telefon: 61 28 92 88, 909 15 169
Send e-post

 

FagansvarHilde Anita Hilmen

Hilde Anita Hilmen
Telefon: 414 92 075.
Send e-post

Vegmeldinger

Trafikkmeldinger for Oppland
(fra Statens Vegvesen)