Regionalenheten

Regionalenheten har ansvar for og arbeider med nærings- og samfunnsutvikling, plan- og miljøoppgaver og strategisk samferdsel.

Fagenheten skal framstå med et ledende kompetansemiljø innen regional næringsutvikling, verdiskapning, miljø og samfunnsplanlegging. Fagenheten skal tilrettelegge for de som ønsker å bidra til økt verdiskapning og omstilling i Opplandssamfunnet.

Hjalmar Solbjør

Fagenheten ledes av Hjalmar Solbjør, assisterende fylkesrådmann, tlf. 61 28 91 64

Veg


 • Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

  Billigere i Bagnskleiva

  Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen legger 160 millioner ekstra på bordet. Dermed reduseres bompengeprisen fra 70-80 til 55 kroner. (20.03.14)

   
 • Fylkesordfører Gro Lundby og Olaf Nils Diserud

  Med felles E16-budskap

  Fylkesordfører Gro Lundby og Olaf Nils Diserud har felles budskap når Samferdselsdepartementet nå vil prate om E16. (12.03.14)

   
 • Fra ødeleggelsene på Skåbuvegen.

  Ber om mer flompenger

  Fylkeskommunen ber staten om å bidra til en større del av regningen etter flommen sist vår. (11.03.14)

   
 • Fylkesordfører Gro Lundby.

  Venter utålmodig på E16-finansiering

  Fylkesordfører Gro Lundby frykter for framdriften av E16. Finansieringen er fortsatt ikke på plass. (05.03.14)

   
 • Lillehammer-ordfører Espen Granberg Johnsen, HiL-direktør Geir Bergkastet, Per Morten Lund fra Statens vegvesen og fylkesordfører Gro Lundby.

  Storhovearmen i mål

  Siste brikke har falt på plass: Høgskolen i Lillehammer og Fakkelgården får adkomst direkte fra Storhovearmen. (04.02.14)

   
 • Logo Auto Pass

  Slutt for to bomstasjoner på Toten

  Fredag den 31. januar 2014 er siste dag med innkreving av bompenger på rv. 4 ved Grøndalen og fv. 110 ved Breiskallen i Vestre Toten kommune. (28.01.14)

   
 • Valdresflya.

  Valdresflya åpnes til 1. april

  Valdresflya skal være farbar fra 1. april, enda tidligere om påsken kommer tidligere. (28.01.14)

   
 • Reidun Gravdahl, leder av Komite for samferdsel, Oppland fylkeskommune

  Samarbeid om fylkesveg 33

  Et eget vegforum for den søndre delen av fylkesvei 33 er etablert for å sikre helhetlig utbygging. (24.01.14)

   
 • Kryss Dokka: Statens vegvesen

  Tre kryss i Dokka forbedres

  Fylkesutvalget støtter Statens vegvesen sin anbefaling om forbedring av tre kryss i Dokka i stedet for å bygge ny rundkjøring. (21.01.14)

   
 • Illustrasjon E6: Statens vegvesen

  600 000 til E6-kunst

  Fylkesutvalget støtter forprosjektet «Kunst som virkemiddel i stedsutvikling i Gudbrandsdalen». Nå inviteres kommunene inn. (21.01.14)

   
 • Symbol Mjøsnett

  Samarbeid om nye transportløsninger

  Fylkeskommuner og kommuner i Mjøsregionen ønsker felles satsing for å bedre kollektivtransporten i fremtiden. (20.01.14)

   
 • Skisse av Mjøsbru-alternativene.

  Vil ha Mjøsbru i sør

  Fylkesutvalget ønsker ny Mjøsbru sør for dagens bru. Det betyr at Galleri Fjordheim må ha nye lokaler. (17.12.13)

   
 

Sist oppdatert: 14.01.2014
Publisert: 15.02.2008

 

Fylkeskommunens vegansvar

Oppland fylkeskommune har ansvaret for utbygging, drift og vedlikehold for fylkesvegnettet, til sammen er det 3013 km veg. Dette utgjør 54 % av det offentlige vegnettet i Oppland. Riksvegene, som staten har ansvaret for, utgjør 13 %, og de kommunale vegene utgjør 33 %. Her kan du lese mer om hvem som har ansvaret for hva.

 

Teamleder

Jørn PrestsæterJørn Prestsæter er teamleder for strategisk samferdel.

Telefon: 61289288
Send e-post

Fagansvar

Ove SøbergOve Søberg.
Han kan treffes på 958 12 097.
Send
epost.

 

  

Hilde Anita HilmenHilde Anita Hilmen
Hun kan treffes på 414 92 075.
Send epost.

Vegmeldinger

Trafikkmeldinger for Oppland
(fra Statens Vegvesen)