Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Filter

Søk

Komite for samferdsel og trafikksikkerhet

onsdag 29. november 2017, 09:00 - 14:00

Informasjon

Program:

Kl. 09.00: Innledning ved komiteleder Anne Elisabeth Thoresen

Kort fra Fylkets Trafikksikkerhetsutvalg ved leder Gunnar Tore Stenseng

Kl. 09.15: Orienteringer/drøftinger ved Strategisk Samferdsel:

 • Valdresflye og Sognefjellet:
 • Valdresflye behandles i FU 21.11
 • Sognefjellet: orientering ved rådgiver Geir Hestetrææt
 • Skredprogrammet: Prioriteringer ved rådgiver Ove Søberg
 • Orientering om bompengesaker som kommer til behandling, ved Ove Søberg
 • ATS Mjøsbyen ved rådgiver Magne Flø
 • Statens Vegvesens handlingsprogram ved Magne Flø
 • Vedlikeholdsetterslepet: Hvordan løse utfordringene med hensyn til dekkelegging, jamfør siste samhandlingsmøte – (problemoppsummering oversendes separat) ved teamleder Anita Brenden Moshagen og Magne Flø
 • Regionreformen: Gran kommune har uttrykt at de vil holde seg til Oppland/Hedmark, og Jevnaker og Lunner vil til Viken - hva tenker komiteen om dette? ved Anita Brenden Moshagen
 • Tidspunkt for saker til fylkesutvalget ved Anita Brenden Moshagen

Kl. 11.15- 11.45 Lunsj

Kl. 11.45- 12.45: Orienteringer ved Opplandstrafikk:

 • Anbud Gjøvik (FU-sak 05.12.17) ved rådgiver Egil Holen
 • Trafikksikker skoleveg, oppfølging av sak vedrørende gjennomgang av håndboka for skoleskyss ved rådgiver Skjalg Wigenstad

Lenke: https://www.opplandstrafikk.no/skoleskyss/grunnskole/handbok-for-grunnskoleskyss/

Kl. 13.00: NHO Transport orienterer, runde med spørsmål/innspill ved næringspolitisk sjef Jofri Lunde med flere

NHO Transport ønsker en dialog med fylkeskommunenes samferdselspolitikere om hvordan man kan få mer og bedre kollektivtrafikk for pengene. Aktuelle temaer:

 • Fremkommelighet
 • Balanserte og kostnadseffektive avtaler
 • Ekspressbussenes rolle i kollektivtilbudet
 • Sjåførrekruttering
 • Overgang til ny teknologi
 • Eventuelle spørsmål politikerne ønsker å ta opp

Kl. 14.00: Ca møteslutt

Sted

Fylkeshuset
Kirkegata 76, 2609 Lillehammer

Tlf.: 61289000

E-post: postmottak@oppland.org

Kontakt

Oppland fylkeskommune
Kirkegata 76, 2626 Lillehammer

Tlf.: 61289000

E-post: postmottak@oppland.org

Nettadresse: http://www.oppland.no

Berit Johannessen
Legg til hendelsen i din kalender
Login for redigering