Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Filter

Søk

Fylkesting

mandag 23. april 2018 10:00 - tirsdag 24. april 2018 18:00

Informasjon

Saker til behandling

Forberedt forslag tannhelse (PDF, 244 kB)

Forberedt forslag CT scanner (PDF, 340 kB)

Spørsmål skolestart (PDF, 410 kB)

Spørsmål fylkesveger (PDF, 334 kB)

Spørsmål fylkesveg 27 (PDF, 448 kB)

Det er utarbeidet slikt program for dagene:

Mandag 23. april:
Kl. 10.00
Oppstart gruppemøter

Kl. 13.00
Lunsj

Kl. 14.00
Gruppemøtene fortsetter

Kl. 19.30
Middag

Tirsdag 24. april:
Kl. 08.30
Oppstart i plenum:
- formalia
- spontanspørretime
- besvarelse av spørsmål
- forberedt forslag tannhelse og CT-scanner

Ca. kl. 09.45
Behandling av saker (saksbehandlingen fortsetter etter lunsj):
- Sak 16: Årsmelding Oppland fylkeskommune
- Sak 17: Aksjeemisjon i AS Oplandske Dambskibsselskab
- Sak 18: Forslag om omlegging av takst- og rabattstruktur på strekningen FV. 33 Skreifjella - Totenvika
- Sak 19: Energiråd Innlandet - disponering av innskutt aksjekapital
- Sak 20: Høring - rapport fra ekspertutvalg som har vurdert nye oppgaver til fylkeskommunene
- Sak 30: Regional plan for samferdsel
- Sak 31: Regional plan for kompetanse
- Sak 32: Regional plan for verdiskaping
- Sak 21: Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten "Næringsutvikling i Oppland fylkeskommune»
- Sak 22: Forvaltningsrevisjonsrapporten «Evaluering av byggeprosjektet nye Lillehammer videregående skole»
- Sak 23: Kontrollutvalgets årsrapport 2017
- Sak 24: Årsmelding 2017 - Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU)
- Sak 25: Oppland fylkes eldreråd - årsmelding 2017
- Sak 26: Ungdommens fylkesting - årsmelding 2017
- Sak 27: Opplæringskontoret for fylkeskommunale lærlinger - årsmelding 2017
- Sak 28: Årsmelding fagskolen Innlandet
- Sak 29: Årsmelding Østlandssamarbeidet 2017
- Sak 33: Årsberetning 2017 Ungt Entreprenørskap Oppland (UE)
- Sak 34: Søknad om forlenget permisjon fra Therese Leerbeck
- Sak 35: Årsmelding fylkeskommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
- Sak 36: Årsmelding elev- og lærlingombudet
- Sak 37: Årsrapport regionale forskingsfond Innlandet
- Sak 38: Årsrapport 2017 for fylkesveger i Oppland

Kl. 13.00
Lunsj

Kl. 14.00
Statusorientering 2017 v/direktør i Innovasjon Norge, Christian Hedløv Engh

Saksbehandlingen fortsetter

Kl. 19.00
Aperitiff serveres i Vinterhaven
Kulturelt innslag, deretter utdeling av Innlandets Trepris

Kl. 19.45
Middag med privsinnerne
 

Sted

Scandic Hamar
Vangsveien 121, 2318 Hamar

Kontakt

Oppland fylkeskommune
Kirkegata 76, 2626 Lillehammer

Tlf.: 61289000

E-post: postmottak@oppland.org

Nettadresse: http://www.oppland.no

Siv Nermoen
Legg til hendelsen i din kalender
Login for redigering