Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Filter

Søk

Fylkesting

tirsdag 12. juni 2018 10:00 - onsdag 13. juni 2018 21:00

Informasjon

Behandling av saker

Forberedt forslag: Dimensjonering videregående skole (PDF, 469 kB)

Forberedt forslag: Kjøp av varer og tjenester (PDF, 339 kB)

Spørsmål: Tilskudd solcelle (PDF, 324 kB)

Spørsmål: Energiråd Innlandet (PDF, 339 kB)

Tirsdag 12. juni
Kl. 10.00
Oppstart gruppemøter

Kl. 13.00
Lunsj

Kl. 14.00
Gruppemøtene fortsetter

Kl. 15.30
Samling i plenum:
- opprop
- spontanspørretime
- besvarelse av spørsmål
- behandling av forberedte forslag

Behandling av saker:
- Sak: 49: Høring – overføring av sams vegadministrasjon fra Statens Vegvesen til fylkeskommunene
- Sak 43: Struktursak videregående opplæring i Oppland, kunnskapsgrunnlag for videre drøfting

Kl. 18.40
Spasertur fra hotellet og ned til Lillehammer Kunstmuseum (Stortorget 2)
Aperitiff og omvisning på museet fra kl. 19.00.

Kl. 20.00
Middag med Hedmark fylkesting i kulturhuset Banken (Kirkegata 41)

Onsdag 13. juni
Møte i fellesnemnda mellom kl. 09.00 og 13.00. Se Innlandet fylkeskommune sin hjemmeside.

Kl. 14.00
Oppland fylkesting fortsetter sitt møte. Behandling av saker:
- Sak 41: Årsprognose pr. 1. tertial 2018
- Sak 42: Fylkesbudsjett 2019 – 2022. Oppstart og videre prosess. Innledninger fra råd og utvalg underveis i debatten. 
- Sak 53: Utbygging ladestasjoner ladbare biler
- Sak 54: Biogasspakken
- Sak 44: Virksomhetsoverdragelse av Østlandsforskning AS til Høgskolen i Innlandet
- Sak 45: Nasjonal transportplan 2018 - 2029 Jernbanesektorens handlingsprogram. Fylkeskommunens høringsuttalelse. 
- Sak 46: Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Åpenhet; journalføring, meroffentlighet og svar på henvendelser»
- Sak 47: Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «Spesialundervisning»
- Sak 48: Årsmelding for klagenemnda 2017
- Sak 50: Forslag til vedtak av regional plan for folkehelse 2018 - 2022 med handlingsprogram for 2018 og 2019.
- Sak 51: Permisjon fra verv, Mari Klosbøle Evenstuen
- Sak 52: Valg av vara


Senest kl. 21.00
Møtet avsluttes

 

Sted

Scandic Lillehammer Hotell
Turisthotellvegen 6, 2609 Lillehammer

Tlf.: 61286000

E-post: lillehammer.hotel@scandichotels.com

Nettadresse: https://www.scandichotels.no/hotell/norge/lillehammer/scandic-lillehammer-hotel

Kontakt

Oppland fylkeskommune
Kirkegata 76, 2626 Lillehammer

Tlf.: 61289000

E-post: postmottak@oppland.org

Nettadresse: http://www.oppland.no

Siv Nermoen
Legg til hendelsen i din kalender
Login for redigering