Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Filter

Søk

Fylkesting

tirsdag 23. oktober 2018 10:00 - torsdag 25. oktober 2018 16:00

Informasjon

Behandling av saker

Spørsmål: Vedlikehold fylkesveger (PDF, 322 kB)

Spørsmål: Vestoppland fengsel (PDF, 322 kB)

Spørsmål: Oppreisningsordning etter omsorgssvikt (PDF, 324 kB)

Spørsmål: Studiespes med IKT (PDF, 459 kB)

Spørsmål: Omstillingsprosjekt reiselivet (PDF, 314 kB)

Interpellasjon: Fylkeskommunale kantiner (PDF, 348 kB)


Tirsdag 23. oktober:
Kl. 10.00
Oppstart gruppemøter

Kl. 12.30
Lunsj

Kl. 13.30
Gruppemøtene fortsetter

Kl. 19.00
Forestillingen «Ingen er homo i 2. divisjon» vises i storsalen

Kl. 20.00
Felles middag Oppland og Hedmark

Onsdag 24. oktober – felles fylkesting og fellesnemnd:
Kl. 08.30
Felles fylkesting:
- opprop

Fylkestingene minnes tidligere fylkesvaraordfører Ivar Odnes

Behandling av sak: 
- fylkesvåpen Innlandet fylkeskommune

Kl. 09.30
Møte i fellesnemnda. Se Innlandet fylkeskommune.

Kl. 19.30
Middag for Oppland fylkesting


Torsdag 25. oktober:
Kl. 08.00
Mulighet for gruppemøter

Kl. 09.00
Orienteringer (20 min. + spørsmål pr. orientering):
- Presentasjon av og fra personvernombud Tone Hoddø Bakaas (se referatsak 2/18)
- Presentasjon av Ungdata-resultatene fra de videregående skolene v/Siri H. Venstad Lonkemoen fra KoRus-Øst (se referatsak 3/18)
- Kompetanseprogrammet for økt bruk av tre, og resultatene som er oppnådd etter 3 år. Ved Wenche Høye og Ole Jonny Kalstad.

Ca. kl. 10.15
Spontanspørretime
Besvarelse av innmeldte spørsmål
Behandling av interpellasjon om fylkeskommunale kantiner

Behandling av saker:
- Årsprognose pr. 2. tertial 2018
- Mellomfinansiering av høyere yrkesfaglig utdanning
- Investeringsrammen for byggeprosjektet avd. Valle / Lena Valle vgs. – endrede forutsetninger
- ENØK-fondet, status og overføring av midler til generelt disposisjonsfond
- Tildeling av utstyrsmidler til videregående skoler
- Konvertering av ansvarlig lån Eidsiva Energi AS
- Forvaltningsrevisjonsrapporten «ressursbruk yrkesfag»
- Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten «evaluering av byggeprosjektet nye Lillehammer vgs»
- Utmeldelse av innkjøpssamarbeidet INNOFF
- Nytt medlem fra NHO til yrkesopplæringsnemnda
- Fylkesvei 33 Skreia - Gjøvik; "oppdatert" mulighetsstudie - veien videre
- Forsøksordning innen videregående opplæring - forbruk av rett til opplæring

Kl. 12.00
Markering av trafikksikre kommuner

Kl. 12.30
Lunsj

Kl. 13.30
Saksbehandlingen fortsetter

Sted

Scandic Ringsaker
Kårtorpvegen 1,  Furnes

Tlf.: 62350100

E-post: ringsaker@scandichotels.com

Nettadresse: https://www.scandichotels.no/hotell/norge/hamar/scandic-ringsaker

Kontakt

Oppland fylkeskommune
Kirkegata 76, 2626 Lillehammer

Tlf.: 61289000

E-post: postmottak@oppland.org

Nettadresse: http://www.oppland.no

Siv Nermoen
Legg til hendelsen i din kalender
Login for redigering