Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Filter

Søk

Fylkesting

tirsdag 11. desember 2018 10:00 - torsdag 13. desember 2018 16:00

Informasjon

Tirsdag 11. desember:
Kl. 10.00
Samling i plenum
Orienteringer fra fylkesopplæringssjefen:
- Tilstandsrapport videregående opplæring
- Lena - Valle videregående skole er pilotskolen for bærekraftig og grønn framtid i Oppland. Presentasjon av prosjektet.

Ca. kl. 10.45
Oppstart gruppemøter

Kl. 13.00
Lunsj

Kl. 14.00
Gruppemøtene fortsetter

Kl. 19.00
Aperitiff i "Lysgård"

Kl. 19.30
Middag med Hedmark fylkesting
Samling i "Lysgård" igjen etter avsluttet middag

Onsdag 12. desember – møte i fellesnemnda.
Se egen innkalling.

Kl. 19.30
Middag for Oppland fylkesting

Torsdag 13. desember:
Kl. 09.00
Møtestart
- opprop og formalia
- fylkesordførers tale til fylkestinget
- spontanspørretime
- besvarelse av innmeldte spørsmål
- behandling av forberedte forslag

Ca. kl. 10.30:
Behandling av saker
- Sak 70: Regulering av investeringsrammer 2018
- Sak 73: Framtidig musikksatsing i Innlandet – valg av modell
- Sak 79: Forprosjekt Randsfjordferja II
- Sak 80: Handlingsprogram for fylkesveger
- Sak 69: Fylkesbudsjett 2019 – 2022
- Sak 71: Garanti for bompengefinansiering FV 33 Skardtjernet – Tonsvatnet og Bjørgo – Øygarden
- Sak 72: Lokalpolitisk behandling av forslag til bompengeopplegg for E6 Moelv – Øyer
- Sak 74: Utmeldelse av EIOFF (Eiendomssamarbeid i offentlig forvaltning)
- Sak 75: Eierskapskontrollen «VIGO IKS»
- Sak 76: Oppfølging av forvaltningsrevisjonsrapporten NDLA II
- Sak 77: Oppland fylkes eldreråd – søknad om fritak fra verv
- Sak 78: Eierskap i Eidsiva Energi AS
- Sak 81: Tilstandsrapport videregående opplæring
- Sak 82: Oppfølging av FU-sak 157/17: Verdiskaping i fjellområdene i Oppland
- Sak 83: Eiermelding 2018

Kl. 12.00
Utdeling av voksenopplæringspris og opplæringspriser

Kl. 12.45
Lunsj med prisvinnerne

Kl. 13.45
Saksbehandlingen fortsetter

Sted

Scandic Lillehammer Hotell
Turisthotellvegen 6, 2609 Lillehammer

Tlf.: 61286000

E-post: lillehammer.hotel@scandichotels.com

Nettadresse: https://www.scandichotels.no/hotell/norge/lillehammer/scandic-lillehammer-hotel

Kontakt

Oppland fylkeskommune
Kirkegata 76, 2626 Lillehammer

Tlf.: 61289000

E-post: postmottak@oppland.org

Nettadresse: http://www.oppland.no

Siv Nermoen
Legg til hendelsen i din kalender
Login for redigering