Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Informasjonssikkerhet

Organisering av informasjonssikkerhet er i henhold til personopplysningsloven.

Ansvar

 1. Fylkesrådmannen har det øverste ansvaret for informasjonssikkerheten i fylkeskommunen.

 2. For å operasjonalisere fylkesrådmannens ansvar ivaretas utøvelsen av henholdsvis sikkerhetsledelse og driftsledelse på følgende måte:

  • Koordinerende sikkerhetsansvarlig = Controllerfunksjonen i fylkesrådmannens rådgivergruppe

  • Operativ sikkerhetsansvarlig drift av felles infrastruktur og løsninger IKT = Fagenhet IKT

 3. Informasjonssikkerhet i Oppland fylkeskommune er et lederansvar som følger det ordinære linjeansvaret. Den enkelte virksomhetsleder (fagenhetsleder, rektor, leder av tannklinikk mv.) har et selvstendig tilsyns-, sikkerhets- og kontrollansvar for virksomhetens bruk av IKT.

 4. Den enkelte medarbeider har et selvstendig ansvar for å følge gitte regler og vise aktsomhet i sitt daglige arbeid med fylkeskommunale IKT-programmer og -utstyr og behandling av personopplysninger. Fylkesrådmannen oppfordrer fylkeskommunalt folkevalgte å vise det samme ansvaret.

 5. Det lages et opplegg for å innarbeide sikkerhetsarbeidet i organisasjonen og i det ordinære rapporteringssystemet i fylkeskommunen.

Behandle og oppbevare konfidensiell informasjon

Oppland fylkeskommune skal behandle og oppbevare konfidensiell informasjon og personopplysninger på en slik måte at:

 • Kun autoriserte har tilgang til informasjonen og ressurser (konfidensialitet)

 • Kvaliteten sikrer gyldighet, nøyaktighet og fullstendighet, samt at eventuelle endringer skal være sporbare (integritet)

 • Autoriserte brukere har tilgang til korrekte ressurser, systemer, opplysninger og informasjon til rett tid og sted (tilgjengelighet)

Alle brukere oppfordres til spesielt å sette seg inn i enkelte retningslinjer og råd i Retningslinjer for informasjonssikkerhet (PDF, 634 kB).