Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Avvik og skaderapportering

Avvik og skaderapportering er et lovkrav. Formålet er å forebygge skader og uønskede hendelser.

Avvik er brudd på lover, forskrifter, etablerte prosedyrer og rutiner, skade på ansatte og uønskede hendelser knyttet til det fysiske og psykiske arbeidsmiljøet, for eksempel vold og trusler.

Den som melder avvik skal fylle ut avviksskjema og sende det til nærmeste leder. Dette medfører at alle fagenhetene og videregående skolene i fylkeskommunen må ha et system som sikrer tilbakemeldinger fra de ansatte. Dette gjelder personskader/nestenulykker og uheldige forhold (avvik). Tilbakemeldingene må registreres, behandlet i AMU og korrigert snarest mulig der de har oppstått.

En viktig del av avviksbehandlingen er å sette opp tiltak. Hver uheldig hendelse skal utløse et korrigerende tiltak. Det er viktig at det blir utpekt en ansvarlig person og fastsatt tidsfrister på hvert tiltak. Formålet med tiltak er å forebygge at lignende hendelser oppstår igjen.

Intern varsling

Der det ikke er hensiktsmessig å melde på avviksskjema, for eksempel mobbing og trakassering som det ikke ordnes opp i, benyttes skjema for intern varsling. Oppland fylkeskommune har utarbeidet rutiner for intern varsling. Det forventes at ansatte tar opp saker som de mener bør undersøkes nærmere. Varsling gir mulighet for å rydde opp i ukultur og ulovlige forhold og unngå at problemene blir større.

Sist oppdatert 18.04.2016
Fant du det du lette etter?