Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

HMS-arbeid

Oppland fylkeskommune jobber systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Det er utarbeidet overordnede målsettinger for HMS-arbeidet som den enkelte enhet skal underbygge med egne tiltak.

Overordnede mål

Hovedarbeidsmiljøutvalget har vedtatt følgende overordnede HMS-mål for perioden 2016-2017:

1. Arbeidsmiljøet er preget av åpen dialog, engasjement, trivsel og utvikling.

2. Det gjennomføres medarbeidersamtaler med de ansatte minimum en gang i året.

3. Vernerunder og risikovurdering gjennomføres fortløpende med nødvendig oppfølging.

4. Oppland fylkeskommunes verktøy og systematikk for oppfølging av medarbeidere brukes aktivt. Det fokuseres spesielt på medarbeidere ved:

  •  Forebygging og oppfølging av sykefravær
  •  Omstrukturering ved arbeidssteder og tjenester
  •  Overtallighet
  •  Akutte hendelser

5. Ulike prosesser har god medvirkning, medbestemmelse og åpenhet

6. Tilstedeværelsen er minst 94.5 % i gjennomsnitt i perioden.

Enhetens mål skal underbygge overordnede mål

Den overordnede målsettingen for Oppland fylkeskommune staker ut en hovedkurs og angir hovedsatsningsområder. Videre er det opp til den enkelte enhet å utarbeide konkrete mål for sitt arbeid og sin satsning som bidrar til at den overordnede målsettingen for Oppland fylkeskommune kan oppfylles.

Målene kan tallfestes og