Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

HMS-arbeid

Oppland fylkeskommune jobber systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Det er utarbeidet overordnede målsettinger for HMS-arbeidet som den enkelte enhet skal underbygge med egne tiltak.

Overordnede mål

Hovedarbeidsmiljøutvalget har vedtatt følgende overordnede HMS-mål for perioden 2016-2017:

1. Arbeidsmiljøet er preget av åpen dialog, engasjement, trivsel og utvikling.

2. Det gjennomføres medarbeidersamtaler med de ansatte minimum en gang i året.

3. Vernerunder og risikovurdering gjennomføres fortløpende med nødvendig oppfølging.

4. Oppland fylkeskommunes verktøy og systematikk for oppfølging av medarbeidere brukes aktivt. Det fokuseres spesielt på medarbeidere ved:

  •  Forebygging og oppfølging av sykefravær
  •  Omstrukturering ved arbeidssteder og tjenester
  •  Overtallighet
  •  Akutte hendelser

5. Ulike prosesser har god medvirkning, medbestemmelse og åpenhet

6. Tilstedeværelsen er minst 94.5 % i gjennomsnitt i perioden.

Enhetens mål skal underbygge overordnede mål

Den overordnede målsettingen for Oppland fylkeskommune staker ut en hovedkurs og angir hovedsatsningsområder. Videre er det opp til den enkelte enhet å utarbeide konkrete mål for sitt arbeid og sin satsning som bidrar til at den overordnede målsettingen for Oppland fylkeskommune kan oppfylles.

Målene kan tallfestes og beskrives eller de kan beskrive en tilstand som skal nås innenfor et gitt tidsrom.  

Målene skal følges opp

Den enkelte fagenhetsleder/rektor er ansvarlig for at det settes mål for enhetens HMS-aktiviteter. Når målene er satt, skal det gjennomføres en arbeidsmiljøundersøkelse ved bruk av verktøy, for eksempel spørreundersøkelse i Quest Back eller sjekkliste/kartleggingsskjema.

Risikovurdering er også en del av kartleggingen. Deretter skal det utarbeides en handlingsplan som viser hvordan målene skal nås. Det vil si hvilke tiltak som skal settes i gang.

HR-enheten og Fylkeshovedverneombudet gjennomfører følgende fellestiltak :

  • Obligatorisk grunnkurs i HMS for ledere, AMU medlemmer og hovedverneombud/verneombud
  • Nettverkssamlinger for hovedverneombud, verneombud og verneledere
  • HMS revisjoner/veiledninger ved arbeidssteder 
Sist oppdatert 11.08.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering