Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kjemikaliehåndtering

Alle skal registrere og legge inn sikkerhetsdatablad på alle kjemikalier i databasen EcoOnline.

Alle virksomheter som bruker og/eller oppbevarer farlige kjemikalier skal ha stoffkartotek med sikkerhetsdatablader for de aktuelle stoffene. Oppland fylkeskommune har valgt EcoOnline som leverandør av elektronisk stoffkartotek. Løsningen er nettbasert, og skal gjøre det enkelt for alle enheter å ha tilgang til oppdaterte sikkerhetsdatablader. I tillegg inneholder systemet en funksjon for risikovurdering av kjemikaliene, slik det er krav om i Arbeidsmiljøloven.

Det følger av fylkeskommunens organisasjon og ansvarsfordeling at leder for den enkelte driftsenhet er ansvarlig for at lov- og forskriftskrav blir fulgt opp, deriblant riktig lagring, håndtering og avhending av kjemikalier.

Alle enheter kan registrere

Hver enkelt enhet (skoler, driftsavdelinger etc.) kan registrere og legge inn sikkerhetsdatablader for kjemikaliene som er i bruk. Alle ansatte har tilgang til sikkerhetsdatabladene inkl. viktige verneregler ved håndtering av stoffene.

Superbrukere

Oppland fylkeskommune har valgt å opprette en superbrukerfunksjon via bedriftshelsetjenesten Frisk HMS. Form