Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kjemikaliehåndtering

Alle skal registrere og legge inn sikkerhetsdatablad på alle kjemikalier i databasen EcoOnline.

Alle virksomheter som bruker og/eller oppbevarer farlige kjemikalier skal ha stoffkartotek med sikkerhetsdatablader for de aktuelle stoffene. Oppland fylkeskommune har valgt EcoOnline som leverandør av elektronisk stoffkartotek. Løsningen er nettbasert, og skal gjøre det enkelt for alle enheter å ha tilgang til oppdaterte sikkerhetsdatablader. I tillegg inneholder systemet en funksjon for risikovurdering av kjemikaliene, slik det er krav om i Arbeidsmiljøloven.

Det følger av fylkeskommunens organisasjon og ansvarsfordeling at leder for den enkelte driftsenhet er ansvarlig for at lov- og forskriftskrav blir fulgt opp, deriblant riktig lagring, håndtering og avhending av kjemikalier.

Alle enheter kan registrere

Hver enkelt enhet (skoler, driftsavdelinger etc.) kan registrere og legge inn sikkerhetsdatablader for kjemikaliene som er i bruk. Alle ansatte har tilgang til sikkerhetsdatabladene inkl. viktige verneregler ved håndtering av stoffene.

Superbrukere

Oppland fylkeskommune har valgt å opprette en superbrukerfunksjon via bedriftshelsetjenesten Frisk HMS. Formålet med denne funksjonen er å:

  • Gi praktisk veiledning i bruk av systemet mht. funksjoner og ulike brukergrupper
  • Bistå med registrering og risikovurdering av kjemikalier ute på enhetene
  • Administrere tilganger og roller for brukere av EcoOnline
  • Gi nødvendig innsyn og veiledning til verneombudene
  • Veilede rundt innkjøp og substitusjon
  • Samordne kommunikasjon mot EcoOnline sentralt

HMS-rådgiver/yrkeshygieniker Elin H. Eckholdt ved Frisk HMS har fått rollen som felles superbruker for EcoOnline. Kontakt Elin H. Eckholdt på e-post. Mobil: 982 19 034

Register over eksponerte arbeidstakere

Det er pålegg om register for arbeidstakere som er utsatt for skadelige stoffer og stråling. Les om register over eksponerte arbeidstakere på lovdata.no

Stoffkartotek-systemet EcoOnline dekker opp dette gjennom eksponeringslisenser (Eco Exposure), fortrinnsvis ved bruk av registerpliktige kjemikalier (kreftmerkede, mutagene og bly/blyforbindelser). Det er den enkelte skoles plikt å opprette eksponeringslisenser og registrere eksponeringer dersom slike kjemikalier benyttes. 

Dersom eksponering for slike kjemikalier forekommer, har man plikt til å vurdere om man kan fjerne eller substituere slike kjemikalier. Dersom man absolutt må benytte disse, skal eksponeringer registreres.

Målet med arbeidet rundt kjemikaliehåndtering er å fase ut alle kjemikalier som setter krav til registerføring.

Radon gir normalt ikke personeksponering, men mer en geografisk betinget eksponering. Der skal man igjen iverksette tiltak dersom tiltaksverdier eller grenseverdier overskrides.

Sist oppdatert 17.01.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering