Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Livsfaser

Oppland fylkeskommune vil legge til rette for at medarbeiderne skal kunne kombinere privatliv og et aktivt yrkesliv.

Livsfasepolitikken har som mål å skape åpenhet og aksept for at ulike livsfaser kan by på ulike muligheter for å delta fullt ut i yrkeslivet. Den har også med seg IA-avtalens mål om å forhindre utstøting fra arbeidslivet. Livsfasepolitikken åpner også for individuell tilrettelegging. Løsningene må finnes i en konkret avveining mellom arbeidstakers og organisasjonens behov og muligheter, og skal nedfelles i skriftlige avtaler som inngås for ett år av gangen.

Både medarbeider og leder kan ta initiativ til en samtale rundt behov og muligheter for tilrettelegging.

Forskjellsbehandling skal kunne begrunnes på en god og etisk holdbar måte.

Livsfasemidler

Hensikten med livsfasemidler er å tilrettelegge helsefremmende for at medarbeidere skal kunne kombinere ulike livsfaser med et aktivt yrkesliv. Dette handler blant annet om organisering av arbeidet, grad av fleksibilitet med hensyn til arbeidstid og utviklingsmuligheter. Det handler ikke minst om åpenhet om og aksept i organisasjonen for at ulike livsfaser kan medføre ulike behov, muligheter og begrensninger for den enkelte medarbeider.

Hovedarbeidsmiljøutvalget (HAMU) har vedtatt at livsfasemidler fordeles til de lokale arbeidsmiljøutvalg (AMU). Tiltak gjennomføres etter vedtak i lokale AMU og begrunnes ut fra formålet med livsfasemidlene.

HAMU ønsker å evaluerer bruk av livsfasemidlene senest innen