Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Informasjonsnettverket

Informasjonsnettverket består av personer fra ulike deler av organisasjonen.

Jobber tverrfaglig

Infonettverkets medlemmer arbeider tverrfaglig med prosjekt og tiltak knyttet til fylkeskommunens kommunikasjonsvirksomhet, både internt og eksternt.

Oppgaver etter behov

Et nettverk er en velegnet arbeidsform til denne typen arbeid. Et nettverk er ikke avhengig av konkrete arbeidsoppgaver, men skal være et organisatorisk verktøy som tas i bruk når behovet oppstår – for hele eller deler av organisasjonen, eller for den enkelte deltaker i nettverket. Arbeidet skal være behovs-/oppgavestyrt.

Oppgavene er knyttet til utvikling av Oppland.no, strategisk arbeid, sosiale medier, trykksakproduksjon og andre profileringstiltak. De overordna kommunikasjonsstrategiene til fylkeskommunen er alle utarbeidet i et samarbeid mellom kommunikasjonsavdelingen og Informasjonsnettverket.

Ledes av et kjerneteam

Infonettverket ledes av et kjerneteam bestående av seks personer. Kjerneteamet koordinerer arbeidet i nettverket, samt planlegger/gjennomfører samlinger og kompetansetiltak, alene eller i samarbeid med Læringsnettverket.

Arbeidsgrupper

Faste arbeidsgrupper brukes for oppgaver som er av mer varig art, hvor det er behov for kontinuerlig fokus og utvikling. Infonettverket har for tiden to faste arbeidsgrupper - for henholdsvis internkommunikasjon og sosiale medier. Adhocgrupper etableres etter behov. Arbeidsgruppene rapporterer til kjerneteamet.

Sist oppdatert 08.12.2016