Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Mediehåndtering

Når pressen ringer skal vi være imøtekommende og serviceinnstilt. Oppland fylkeskommune skal ha en offensiv holdning til media.

Vi skal aktivt kontakte media for å informere om virksomheten og politiske vedtak, og vi skal være serviceinnstilte overfor henvendelser fra media. Kontakt med journalister er en mulighet, ikke en belastning. Det er positivt at media vil følge oss på nært hold.

Den som sitter nærmest saken har kontakt med media

I hovedsak skal den som sitter nærmest saken også utøve kontakten med media, i samspill med fagenhetsleder og politikerne – og eventuelt etter råd fra Kommunikasjon. Saker som er kontroversielle bør håndteres i samråd med fagenhetsleder/fylkesrådmann, mens saker som er politiske i sin karakter skal besvares av politikerne.

Alle ansatte i Oppland fylkeskommune har rett til å uttale seg offentlig, og plikt til å svare på henvendelser fra media. En åpen og demokratisk kommunikasjonsform innebærer stor grad av involvering, men setter også krav til de ansattes lojalitet i forhold til vedtak og Oppland fylkeskommunes mål og verdier.

Objektiv informasjon

Informasjonen skal være korrekt, objektiv og nøktern, og ta utgangspunkt i målgruppenes (brukernes) og fylkeskommunens behov. Det innebærer at informasjon ikke skal brukes til å fremme synspunkter som kan skade Oppland fylkeskommune.

Se også 6.1 Politisk synlighet og 7.1 Ansvar i Informasjons- og kommunikasjonsstrategien.