Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hvordan skrive bedre for nett?

Her finner du 10 gode råd for hvordan tekster på nett blir bedre å lese for alle.

1. Skriv for brukeren – bruk brukerens ord

Konsentrer deg om å formidle bare den informasjon brukeren faktisk trenger, ikke den informasjonen du har lyst til å gi. Ikke bruk faguttrykk uten å forklare dem.

Bruk brukerens ord når du skriver og prøv å sette deg inn i brukerens situasjon.

2. Skriv for søkemotorer

For at siden din skal komme opp når brukeren søker på en søkemotor, må ordet brukeren søker etter faktisk finnes på siden din.

Brukeren din kaller ikke nødvendigvis ting med de samme ordene som du benytter. Bruk de ordene som brukerne søker etter i overskriften, ingressen eller i deloverskrifter i saken.

3. Skriv kort og konsist

Gode webtekster handler om formidle noe på meget kort tid. På nett leser vi på en annen måte enn på papir. Web er ikke riktig medium for lange utredninger, i hvert fall ikke på første nivå mot brukeren. Skriv kort og konsist.

4. Si det viktigste først

Du mister brukere hele veien, så si det viktigste først. Overskriften og ingressen skal kort fortelle hva saken handler om, og gi leseren lyst til å lese videre.

5. Del opp teksten i avsnitt

En lang tekst uten oppdelinger hindrer brukerens forståelse. Lag et visuelt mer innbydende tekstbilde ved å dele opp teksten i avsnitt. Et avsnitt skal ikke overstige 100 ord.

6. Bruk mellomtitler

Mellomtitler hjelper brukeren å finne det han/hun er ute etter i teksten, eller å gjøre seg opp et inntrykk om hva saken totalt sett handler om. Mellomtittelen skal beskrive teksten/avsnittet som følger.

Lag korte mellomtitler for hvert andre-tredje avsnitt.

7. Bruk lister og punkter

Skal du ramse opp flere ting, så bruk kulepunkter. Dette øker lesbarheten og oversikten.

8. Begrens bruken av lenker og lag riktige lenker

Ikke sett inn massevis av lenker i teksten. Bruk høyre kolonne til lenker, og sett inn en egnet overskrift som for eksempel Vedlegg eller Nyttige lenker.

Unngå å bruke bare "Les mer" og "her" som lenker. En lenketekst skal være meningsbærende i seg selv, som betyr at lenken skal kunne stå alene og fortelle leseren hva den peker til. En lenketekst bør være på to til sju ord.

9. Les korrektur

Skrivefeil ser dumt ut. Lag skriveregler om nødvendig, for å få en konsekvent språkbruk på sidene. Bruk ordbok på nett når du er i tvil. Spør gjerne kommunikasjon om råd og hjelp.

Sjekk alltid hvordan saken ser ut på nett når den er publisert. Ofte oppdager du skrivefeil du ikke så tidligere. Rett også opp eventuell feil formatering av tekst som gjøres i publiseringsløsningen.

10. Bruk bilder på en god måte

Bilder fanger oppmerksomheten til leseren og kan gi visuelt liv til saken. Blir bildene satt sammen med teksten på en rotete måte, kan det virke mot sin hensikt. Vær selektiv med bruk av bilder, og utelat bilder hvis det ikke gir en bedre leseropplevelse av saken.

Våre nyhetssaker på nett krever at man minimum setter inn et ingressbilde. Av og til kan det være vanskelig å finne bilder som illustrerer saken. Her er nettsider hvor man kan laste ned bilder med tillatelse:

Sist oppdatert 01.02.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering