Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Lønn og personal

Oppland fylkeskommune har gode lønns- og arbeidsvilkår. 

I fylkeskommunens målsetting om god og effektiv drift, er både målrettet ressursbruk, drift i tråd med lover og regler og synliggjøring av god kvalitet viktige elementer.

Tilbud om hospitering på HR-enheten

HR-enheten har etablert en ordning der nye lønns- og personalmedarbeidere ved skolene kan komme hit og arbeide sammen med oss for å lære om spesielle tema eller IKT-løsninger på området. Mange skoler har benyttet seg av denne ordningen og samarbeidet gir et gjensidig utbytte: Medarbeider fra skolen får spesialtilpasset opplæring etter eget behov og HR-enheten får innsikt i aktuelle problemstillinger ute ved skolene.

Erfaring tilsier at også de som har arbeidet i fylkeskommunen en tid kan ha ønske og behov for faglig påfyll – noe som ikke alltid tilbys i form av kurs og seminarer. PL tilbyr derfor alle som ønsker det å hospitere hos oss i kortere eller lengre perioder for å få ”tett-på” læring.

Ta kontakt med fagenheten og legg fram dine ønsker. Det er en fordel med god planlegging av tema og problemstillinger i forkant, slik at HR-enheten kan gjøre nødvendige forberedelser og slik at opplæringen blir best mulig.

Sist oppdatert 12.11.2015
Fant du det du lette etter?