Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Arbeidstid

Bestemmelser om arbeidstid går frem av hovedtariffavtalen (HTA) og arbeidsmiljøloven (AML). Her finner du informasjon om fleksitid, arbeidstid i jula og retten til redusert arbeidstid.

Fleksitid og MinTid

Oppland fylkeskommunens sentraladministrasjon, og noen enheter andre steder, benytter fleksitid som gjør at du kan styre arbeidsdagen din mer selv.

Tids- og fraværsregistrering gjøres enten via faste stemplingsterminaler eller som skjermstempling via egen PC i MinTid.

Alle må sette seg inn i arbeidstidsbestemmelsene og hvordan man bruker MinTid:

 • Retningslinjer for fleksibel arbeidstid, med oversikt over normalarbeidstid og kjernetid, avspaseringsregler, muligheten for overføring av tid mellom avregningsperiodene og antall avspaseringsdager i løpet av året
 • Brukerveiledning for MinTid (skjermstempling via egen PC)
 • Brukerveiledning for ledergodkjenning

Arbeidstid/åpningstid jul-/nyttårsaften og i romjula

Julaften og nyttårsaften

Fra og med 2012 har ansatte i Oppland fylkeskommune arbeidsfri jul- og nyttårsaften som en permanent ordning.

Ansatte som omfattes av vaktordninger eller har arbeidsplaner som krever arbeid på disse to dagene, kan få tilsvarende fri en annen virkedag etter avtale med leder.

Romjula

Fra og med 2010 er åpningstiden kl. 10.00-14.00 i romjula (dagene mellom julaften og nyttårsaften). Ordningen er permanent og gjelder for alle fylkeskommunens enheter.

Ordningen skal praktiseres slik:

 • Arbeidstiden disse dagene er kun 4 timer, tilsvarende åpningstiden kl. 10.00-14.00.
 • Ved avspasering av plusstid trekkes 4 timer per dag.
 • Ved uttak av ferie- og/eller seniordager teller disse som hele dager (slike dager kan ikke deles).

Rett til redusert arbeidstid

Jamfør arbeidsmiljøloven (AML) § 10-2.

Prinsipper ved behandling

 • Fylkeskommunen bør være fleksibel i bruk av AML § 10-2 ved at regelen kan ha likestillingsfremmende virkning. Regelen gjelder ikke bare for det ene kjønn.
 • Retningslinjene bør ikke føre til at det må søkes om redusert arbeidstid over en lengre periode. Ved omsorg for alvorlig syke, eldre osv. vil det ofte være behov for redusert arbeidstid kun for et kortere tidsrom.
 • Fylkeskommunen bør tilstrebe å få til så faste/stabile ordninger som mulig. Det er bedre med en søknad om redusert arbeidstid for 2 år, enn to slike søknader om 1 år etter hverandre.

Redusert arbeidstid i inntil 2 år

 • Søknad om redusert arbeidstid etter AML § 10-2 skal sendes snarest mulig og senest 4 uker i forveien
 • Ved søknad om redusert arbeidstid angir arbeidstakeren selv hvor lenge han/hun har behov for redusert arbeidstid, og grunnen til at det søkes redusert arbeidstid. Det kan søkes om redusert arbeidstid for inntil 2 år av gangen.
 • Arbeidsgiver vurderer søknaden om redusert arbeidstid ut fra begrunnelsen i søknaden og om det lar seg gjøre å gjennomføre arbeidstidsreduksjonen uten særlige ulemper for fagenheten/skolen.
 • Enhver arbeidstidsreduksjon skal tidfestes. Arbeidstaker har rett til å gå tilbake til tidligere arbeidstid etter utløpet av en avtalt periode.
 • Ved søknad om redusert arbeidstid etter AML § 10-2 utover 2 år, kan det fra arbeidsgivers side tas opp med arbeidstaker spørsmålet om overgang til fast redusert stilling.

Dersom grunnlaget for redusert arbeidstid faller bort

 • Arbeidstaker har plikt til å underrette arbeidsgiver og gå tilbake til tidligere arbeidstid når forhold som ligger til grunn for arbeidstidsreduksjonen faller bort.
 • Arbeidstaker har imidlertid ikke krav på å få tilbake tidligere arbeidstid i en avtalt periode. I denne perioden har arbeidstaker kun fortrinnsrett til å øke sin arbeidstid dersom det blir ledig stilling som helt eller delvis er tillagt de samme arbeidsoppgaver.

Vikarens stilling

 • Vikaren kan bare få fast tilsetting i stillingen i de tilfellene hvor arbeidstakeren permanent går over i redusert stilling.
Sist oppdatert 19.04.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering