Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hjemmekontor

Under visse forutsetninger kan det legges til rette for hjemmekontor. 

Målet med ordningen er å gjøre fylkeskommunen mer attraktiv og å skape større tilfredshet for medarbeidere som av ulike grunner trenger hjemmekontor.
 
Ordningen er aktuell i sammenhenger der det er ønskelig å skape arbeidsformer som både fylkeskommunen og den enkelte ansatte kan se som hensiktsmessig og ønskelig. Det er en forutsetning at inngåelse av slike avtaler er forenlig med fylkeskommunens mål.
 
Ordningen er særlig aktuell for ansatte med utrednings- og utviklingsoppgaver. Andre oppgaver, som ikke krever fysisk tilstedeværelse på arbeidsplassen, kan også løses gjennom en hjemmekontor­ordning.
 
De mest sentrale kriteriene som legges til grunn ved etablering av hjemmekontor er:
 
  • Avtale om hjemmekontor skal være frivillig og ønsket fra arbeidstakers side, samtidig som en slik ordning må være en god og effektiv løsning for arbeidsgiver
  • Hjemmekontorordning er en del av det ordinære arbeidsforholdet og reguleres av en tilleggsavtale til arbeidsavtalen, som angir et spesielt arbeidssted, normalt arbeidstakers hjem
  • Det kan ikke kreves overtidsbetaling for arbeidstid på hjemmekontor
  • Ut over det gjelder i hovedsak lov- og avtaleverk som i arbeidsforholdet for øvrig
  • Arbeidstaker må selv sørge for tilfredsstillende kontorforhold i henhold til gjeldende lover og forskrifter på HMS-område
  • Ved etablering av hjemmekontor må den ansatte gjøre seg kjent med og følge gjeldende retningslinjer for informasjonssikkerhet

Support gis på vanlig måte fra IKT Servicedesk.

Sist oppdatert 21.09.2015
Fant du det du lette etter?