Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Personalforsikringer

Alle ansatte i Oppland fylkeskommune er omfattet av personalforsikringer på de områdene som er bestemt i tariffavtale og lover. I tillegg er det tegnet fritidsforsikring som dekker ulykke på fritiden.

Forsikringspremie betales i sin helhet av fylkeskommunen.

Tariff- og lovbestemte forsikringer

Disse forsikringsordningen gjelder for alle ansatte som er omfattet av tariffavtalen i kommunesektoren:

Gruppelivsforsikring

Forsikringen gir erstatning til etterlatte ved dødsfall uansett årsak, tid og sted. Erstatningen tilsvarer 10 G (G=grunnbeløpet som er ca. 93 634 kr i 2017) til og med det året man fyller 50, og trappes ned til  5 G ved 59 år. Erstatningen utbetales til ektefeller/partner, samboer og barn under 25 år etter en særskilt fordelingsnøkkel.

Yrkesskade-/ulykkesforsikring

Forsikringen gir erstatning ved skader som oppstår på arbeidsplassen, på tjenestereiser og på reise til og fra arbeidsstedet. Det kan gis erstatning inntil 18 G ved 100 uførhet.

Lov om yrkesskadeforsikring

Forsikringen gir erstatning ved arbeidsulykker som  oppstår på arbeidsplassen i arbeidstiden. Forsikringen kan gi erstatning for tap i framtidig inntekt.

Ved yrkesskade gis det erstatning etter den ordningen (2 eller 3) som gir best dekning. Forsikringene inneholder også bestemmelser om behandlingsutgifter.

Fortsettelsesforsikring gruppeliv

De som slutter i fylkeskommunen, har rett til å tegne individuell fortsettelsesforsikring for gruppeliv i det forsikringsselskapet OFK har sin forsikring. Det blir ikke krevd helseerklæring ved innmelding og retten gjelder fram til 67 år. Ordningen kan også gjelde tilkallingsvikarer med 2 eller flere på forhånd avtalte vakter. 

Arbeidsgiver må sørge for at ansatte som omfattes av ordningen får informasjon om dette når de slutter i OFK.

Ulykkesforsikring på fritiden (fritidsforsikring)

Fritidsforsikringen gir erstatning dersom det oppstått en ulykke på fritiden. Den omfatter ikke de ansattes familie. Erstatningen kan være inntil 22 G for dem under 40 år og trappes gradvis ned til 3 G for dem som er 59 år og eldre.

Tjenestereiseforsikring

Fylkeskommunen har tegnet reiseforsikring i Gauda. Forsikringen dekker reisesyke, hjemtransport, reisegods, avbestilling og reiseansvar. Ved utenlandsreise må du ha med reiseforsikringsbevis.

Mer informasjon

Forsikringsavtalene finnes på portalen til fylkeskommunens forsikringsmegler Waco. Lenken "Forsikringer" ligger under felles lenker på Hjem-siden din i Visma. Her finnes også rutinebeskrivelser, oversikt over kontaktpersoner, skademeldingsskjema og tilgang til de ulike forsikringsavtalene.

Det er nyttig å sjekke hvilke forsikringer du har gjennom jobben når du skal tegne private forsikringer.

Dersom du får et skadetilfelle er det alltid lokal arbeidsgiver som skal bistå med utfylling av skademeldinger og kontakt med forsikringsmegler. HR-enheten har ansvaret for personalforsikringene og bistår enkeltansatte, skoler og fagenheter med faglig og praktisk hjelp i slike saker.

Sist oppdatert 13.02.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering