Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Personalforsikringer

Alle ansatte i Oppland fylkeskommune er omfattet av personalforsikringer på de områdene som er bestemt i tariffavtale og lover. I tillegg er det tegnet fritidsforsikring som dekker ulykke på fritiden.

Forsikringspremie betales i sin helhet av fylkeskommunen.

Tariff- og lovbestemte forsikringer

Disse forsikringsordningen gjelder for alle ansatte som er omfattet av tariffavtalen i kommunesektoren:

Gruppelivsforsikring

Forsikringen gir erstatning til etterlatte ved dødsfall uansett årsak, tid og sted. Erstatningen tilsvarer 10 G (G=grunnbeløpet som er ca. 93 634 kr i 2017) til og med det året man fyller 50, og trappes ned til&