Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Velferdstiltak, gaver og hedersmerker

Oppland fylkeskommune har et felles system for velferdsmidler, gaver og oppmerksomhet ved ulike jubileer.

Velferdsordninger

Oppland fylkeskommune gir fast årlig støtte til velferdstiltak til alle ansatte og pensjonister etter samme sats som brukes i staten 450 kroner per år fra og med 2016. Velferdsmidlene skal benyttes til tiltak som skaper trivsel på arbeidsplassen og som kan komme hele personalet til gode:

  • Tilskudd til kulturtiltak                  
  • Reiseutgifter ved ekskursjoner       
  • Ulike tilstelning av felles karakter                    

Tillitsmannsutvalget eller samarbeidsutvalget bestemmer hvordan midlene skal benyttes. Der det er opprettet pensjonistklubber kan disse få disponere midlene selv gjennom klubbens styre.

Påskjønnelse, oppmerksomhet og gaver

Ved kjøp av gaver bør det tas hensyn til den enkeltes ønsker og interesser. I de tilfeller det er ønskelig med kunstgjenstand, blir det oppfordret til å velge gjenstander som er framstilt av Opplandskunstnere.

Dersom det er aktuelt å la den ansatte velge gave selv, kan dette gjøres ved å kjøpe gavekort for eksempel i en forretning der den ansatte kan ta ut en gjenstand. Kontantutbetaling vil resultere i innberetning og skattetrekk på gavebeløpet.

Hedersmerker og fortjenestemedaljer

Oppland fylkeskommune benytter KS hedersbevis (medalje og merke) når det er aktuelt å gi påskjønnelse for lang og tro tjeneste. Søknader fremmes via fylkesrådmannen.

Sist oppdatert 11.08.2016
Fant du det du lette etter?