Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Permisjoner

I tillegg til lovregulerte permisjoner, har Oppland fylkeskommune eget permisjonsreglement.

Permisjoner 

Noen sentrale prinsipper i fylkeskommunens permisjonsreglement:
  • Avgjørelser i permisjonssaker tas av ansvarlig leder i tråd med delegasjonsreglementets generelle prinsipper. Avgjørelser ut over fagenhetens/skolens budsjett tas av fylkesrådmannen.
  • Ved utdanningspermisjon med lønn ut over tre måneder avtales bindingstid som er det dobbelte av permisjonens lengde – maksimalt to år. I helt spesielle tilfeller kan det avtales en kortere bindingstid.
  • Velferdspermisjoner kan innvilges innen en ramme på 12 dager per år, og det er ingen detaljerte bestemmelser om hvilke situasjoner som gir rett til permisjon – begrensningen er kun at velferdsgrunnen skal være viktig. Det skal legges vekt på arbeidstakernes individuelle behov.
  • Permisjon uten lønn for å overta annen stilling kan gis når dette vil gi arbeidstaker en faglig utvikling og kompetanse som vil være til nytte for fylkeskommunen. Det er en forutsetning at slik permisjon ikke medfører store vansker for utførelsen av stillingens arbeidsoppgaver.
Sist oppdatert 08.01.2018
Fant du det du lette etter?