Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Rettigheter for seniorer

Fylkesutvalgets vedtak om endringer i seniordager trådte i kraft fra 1. januar 2018.

1. Særavtale om arbeidstid for undervisningspersonalet (SFS 2213)

Avtalen har fra 01.08.2015 følgende bestemmelser om rett til redusert undervisning:

Fra 57 år:

Rett til å få redusert undervisningen med inntil 6 % fra skoleårets begynnelse det kalenderåret du fyller 57 år.

Fra 60 år:

Rett til å få redusert undervisningen med inntil 12,5 % fra skoleårets begynnelse det kalenderåret du fyller 60 år.

Overgangsordning:

Lærere som er født i 1962 eller tidligere kan velge om de vil følge gammel eller ny ordning. Du har ikke rett til å gå over fra gammel til ny ordning eller omvendt etter at du har begynt å benytte deg av tilt