Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Spørsmål og svar om mobilordning

Her får du svar på mange spørsmål om innføring av mobilordning for alle ansatte i Oppland fylkeskommune. 

Hvis du har spørsmål du ikke får svar på her, så send e-post til IKT Servicedesk.

Sist oppdatert 30.01.2018
Jeg har nylig kjøpt meg ny telefon. Kan jeg heller få bruke den?

Nei, du kan ikke bruke din private telefon som jobbmobil.

Alle ansatte skal ha abonnement og tjenester knyttet sammen i felles nett og sentralbordløsninger. Fylkeskommunen skal administrere enheten, installere programmer og ivareta administrasjon og sikkerhet. For å oppnå dette skal fylkeskommunen stå som eier av mobiltelefonene. Derfor kan ikke privateide mobiltelefoner brukes i vår løsning.

Jeg har allerede avtale om tjenestetelefon i OFK. Må jeg bytte mobiltelefon?

Nei, du må ikke bytte mobiltelefon. Men etter 30 måneder kan du bestille ny mobiltelefon dersom du har behov for det.. 

Når du bestiller mobiltelefon, har den bindingstid på 30 måneder før du kan bestille ny mobil.

Jeg ønsker ikke å ha tjenestetelefon og være tilgjengelig hele tiden.

Alle ansatte får tjenestetelefon som skal brukes i jobbsammenheng.

Dette er på lik linje med at PC og e-post er standardverktøy for kommunikasjon. Du får nødvendig opplæring for å kunne bruke standardverktøy og programvare.

Du behøver ikke å være tilgjengelig hele tiden. Du skal være tilgjengelig innenfor arbeidstiden.

Det finnes flere verktøy for å styre hvilke samtaler du vil motta, og til hvilke tider du vil være utilgjengelig.

Jeg vil ikke blande privat og jobb, og ønsker ikke å ta med jobbmobilen hjem.

Det kan du bestemme selv. Du velger mellom to ordninger:

  • Benytte mobiltelefon både i jobb og privat eller
  • Mobiltelefon kun til bruk på jobb. Da legger du igjen mobilen på jobb når du går for dagen.
Kan jeg overføre mitt private mobilnummer til bruk i Oppland fylkeskommune?

Ja. Alle teleoperatører har ordninger for å ivareta overføring og gjenbruk av ditt eget nummer.

Dersom du slutter, har du rett til å ta med deg og gjenbruke mobilnummeret ditt enten privat eller hos annen arbeidsgiver.

Er dette fornuftig bruk av fylkeskommunens penger, det må jo bli dyrt?

Kostnadene vil holdes på omtrent samme nivå som tidligere, selv om vi nå innfører mobil for alle ansatte - mot ca. 650 personer som har tjenestemobil i dag.

Oppland fylkeskommune har nylig inngått ny avtale med Phonero Telia om telefoni. Vi har svært gunstige priser. Avtalen erstatter tidligere Telenoravtale.

Vi innfører nå en mer moderne, enklere og langt mer kostnadseffektiv løsning. Ved å standardisere og forenkle rutiner og oppfølging får vi en enhetlig kommunikasjonsløsning for alle ansatte. Mobil og Skype for Business blir hovedkanalene for kommunikasjon.

Jeg har mistet/ødelagt mobiltelefonen min. Hva er lurest å gjøre når jeg nå skal ha ny?

Hvis du har mistet eller ødelagt telefonen din, ta kontakt med din IKT-avdeling.

Hvilken telefon får vi? Og hvilke toppmodeller kan vi velge mellom?

Du får en god standard mobiltelefon, iPhone eller Samsung.

Vil du oppgradere, kan du velge mellom de vanligste toppmodellene fra iPhone og Samsung som vi vet at fungerer godt sammen med våre systemer. Du finner oversikt over tilgjengelige telefoner i bestillingportalen.

Kan arbeidsgiver overvåke mobilbruken til ansatte?

Etter hvert som antallet mobile enheter (mobiltelefoner og lesebrett) har økt sterkt i Oppland fylkeskommune de siste årene, har det også blitt krevende å administrere og drifte enhetene. Stadig mer "fortrolig" informasjon blir tilgjengelig fra mobile enheter, og det gjør at vi må sikre dem godt mot tap og misbruk.

System for administrasjon og sikring av mobile enheter

Oppland fylkeskommune har anskaffet et system for administrasjon og sikring av mobile enheter. Systemet skiller mellom tjenstlig og privat bruk av enheten, slik at brukere kan ivareta både tjenestebruk og privat bruk på samme enhet.

Det er obligatorisk å bruke administrasjonssystemet for alle enheter som eies av Oppland fylkeskommune. IKT kan fjernstyre oppsett og innhold på mobile enheter (mobiltelefoner og lesebrett) som benyttes i Oppland fylkeskommunes tjeneste.

IKT vil ha oversikt over det tjenstlige innholdet på enheten og kan installere, avinstallere og oppgradere programvare og app-er (applikasjoner). IKT-Servicedesk kan også ved behov slette / delvis slette innholdet på en enhet eller låse/låse opp telefonen.

Oppsett for administrasjon av enheten

Ved første gangs oppsett av mobil enhet installeres automatisk et program for at Oppland fylkeskommune skal kunne administrere enheten. Det legges opp til at ansatte selv kan laste ned et utvalg programvare og applikasjoner som er tilrettelagt for Oppland fylkeskommune (Visma, P360 mv.).

Administrasjonsprogramvaren på enheten kommuniserer med administrasjonsprogrammet hos IKT gjennom en kryptert forbindelse. Programvaren på enheten benyttes også for oppdatering av e-post og kalender og ev. oppslag i dokumenter.

Personvern og sikkerhet

Administrasjonsprogrammet styrer kun tjenstlig bruk av enheten. Det er fullt mulig å ha en privat e-post og annet privat innhold i tillegg som ikke administreres av systemet.

Systemet har mulighet for å innhente GPS-data fra enheten og derved overvåke hvor den mobile enheten befinner seg, men dette krever at blant annet lokalisering er aktivert. Arbeidsgivers lokalisering av enheten vil ikke bli benyttet uten at brukeren i enkelttilfeller selv ber om det ved å henvende seg til IKT-Servicedesk.

Oppland fylkeskommune er underlagt personopplysingsloven, som skal sikre at lovverket ivaretas og at personopplysninger ikke misbrukes eller kommer på avveie.

Kan jeg bestille tilleggsutstyr og tilleggstjenester?

Arbeidsgiver dekker standard mobiltelefon med tilhørende skjermbeskyttelse og deksel.

Med tilleggsutstyr eller tilleggstjenester mener vi for eksempel mobilt bredbånd, ekstra ladekabel og handsfree/hodesett.

Hvis du har valgt ordningen med å bruke telefonen privat

Ønsker du tilleggsutstyr eller tilleggstjenester kan du søke om å få dekket det gjennom arbeidsgiver. I så fall må den enkelte skole/enhet dekke kostnaden etter avtale mellom den ansatte og leder.

Andre abonnementstjenester kan bestilles av den ansatte i Atea-portalen dersom du har valgt ordning med å bruke mobiltelefon privat. For eksempel gjelder det bestilling av ekstra datakort til bruk i lesebrett, ekstra SIM-kort til bruk i mobiltelefon nr 2 og økt kapasitet på mobildata. Slike tjenester blir belastet på månedsfakturaen du får fra mobiloperatøren.

Hvis du har valgt ordningen med å legge igjen telefonen på jobb

Har du valgt ordningen med å legge igjen mobiltelefonen på jobb utenom arbeidstid, får du tilgang på færre tjenester.

Abonnement blir betalt av arbeidsgiver. Trenger du tilleggstjenester eller tilleggsutstyr kan du søke om å få dekket det gjennom arbeidsgiver. I så fall må den enkelte skole/enhet dekke kostnaden etter avtale mellom den ansatte og leder.

Jeg har hemmelig mobilnummer. Kan jeg være sikker på at mitt mobilnummer ikke kommer på avveie?

Har du hemmelig nummer kan du ta kontakt med IKT Servicedesk eller HR-enheten i sentraladministrasjonen. De er behjelpelig med å sikre ivaretakelse av hemmelig nummer.

Kan jeg angre bestillingen av mobiltelefon etter at kvittering og bekreftelse er mottatt?

Du har ikke anledning til å angre eller gjøre omvalg etter at bestillingen av mobiltelefon er bekreftet.

Unntaksvis kan du velge ny modell dersom det er leveringsproblemer på den valgte modellen. Du kan kontakte Atea direkte gjennom Atea ABC-portalen (kontakt) for å løse opp bestillingen slik at du kan velge en annen modell.

Kan jeg bruke BankID og SMS til innlogging bare på ett nummer / én telefon?

Ja, dersom du har to telefoner, må du velge hvilken som skal være koblet til BankID og innlogging via SMS (engangspassord).

Velger du ordningen med telefon som skal legges igjen på jobben etter arbeidstid, får du en privat telefon og en tjenestetelefon. Da må du altså velge én av dem til å være knyttet opp til BankID.

BankID og SMS til innlogging – kun mulig å ha på én telefon / ett mobilnummer

  • Du må bruke BankID for å identifisere deg når du skal logge deg inn til tjenester som Oppland fylkeskommune benytter seg av. 
  • Du bruker én og samme BankID til alt – både privat og i jobb. Det er ikke mulig å ha en egen BankID relatert til jobb/tjeneste for privatpersoner.
  • For Feide-innlogging får du tilsendt et engangspassord på SMS.

Det kan bli upraktisk å ha to mobiltelefoner hvor kun den ene har BankID. Du må også velge hvilket mobilnummer du vil motta SMS på.

Dette er greit å vite før du bestemmer deg for ordningen med å legge igjen mobiltelefonen på jobb.

Fant du det du lette etter?
Login for redigering