Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Reiser

Oppland fylkeskommune dekker reiseutgifter etter statens gjeldende satser. Reiseregning må fylles ut senest en måned etter at reisen er foretatt.

Generelt om særavtalen

Særavtale om Reiseregulativet er inngått mellom KS og arbeidstakerorganisasjonene. Bestemmelsene i særavtalen er basert på statens reiseregulativ for inn- og utland. Reiseregulativet omfatter de til enhver tid gjeldende bestemmelser for reiseregulativet i staten når det gjelder skyssutlegg, nattillegg, kostgodtgjøring og administrativ forpleining som også er gjort gjeldende for kommunesektoren.

Statens mange andre avtaler og bestemmelser vedrørende reisevirksomhet gjelder ikke i kommunesektoren. For eksempel registrering av reisetid som arbeidstid, reiser til kortvarige kurs og konferanser, endring av arbeidssted eller flyttegodtgjørelse.

Reiseregulativet for utlandet

Partene i kommunesektoren er enige om også å benytte statens regulativ for reiser i utlandet. Satsene for kostgodtgjøring og nattillegg justeres etter forhandlinger mellom partene i statlig sektor.

Reisekvittering via app

Reisekvittering via en app kan brukes som bilag ved refusjon av transportutgifter (tog-, buss-, flybilletter mv.). For at reisekvitteringen skal kunne brukes som bilag må den inneholde standardinformasjon som kreves fra skattemyndighetene. Blant må den være nummerert og datert, inneholde navn på den reisende, selskapets organisasjonsnummer og momsen må være spesifisert.

I tillegg krever skattemyndighetene at reisekvitteringen må være påført følgende informasjon:
  • Formålet med reisen
  • Hvilket arrangement den reisende har deltatt i

Bilaget/kvitteringen skal tas ut fysisk for å skrive på formålet og arrangement for deretter å scannes tilbake til reiseregningen. Dette er nedfelt i dokumentasjonsplikten.

Det er ønskelig at alt scannes elektronisk til reiseregningen, men alternativt kan bilag legges i konvolutt. Dette kommer i tillegg til at tilsvarende informasjon legges inn i Visma Expense.

Forsikringer

Ovennevnte avtale regulerer kun skyssutlegg, nattillegg og kostgodtgjøring. Reiseforsikring er ikke regulert i ovennevnte avtale, men Oppland fylkeskommune har tegnet egen reiseforsikringsavtale.

Forsikring for eventuell skade som følge av ulykke på tjenestereise er normalt tilstrekkelig dekket gjennom forsikringsavtaler etter HTA Fellesbestemmelser.

Sist oppdatert 04.05.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering