Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Arkiv

Arkivet er sentralarkiv for sentraladministrasjonen. Vi ønsker å yte god service og faglig bistand i arkivfaglige spørsmål til alle ansatte i Oppland fylkeskommune.

Arkivet er betjent fra kl. 08.00 til 15.30.

Vi er opptatt av å:

 • Yte god service
 • Gi råd og veiledning i arkivfaglige spørsmål til alle ansatte i Oppland fylkeskommune - sentraladministrasjonen, videregående skoler mv.
 • Ha et ryddig, oversiktlig og ajourført arkiv
 • Bistå med søking og gjenfinning av saker og dokumenter
 • Følge gjeldende lover og regler
 • Være er en viktig medspiller i utvikling av automatiske prosesser i saksbehandlingen, som skal forenkle og effektivisere hverdagen for saksbehandlere

Fullelektronisk arkiv i Oppland fylkeskommune

Alle dokumenter og alle vedlegg er elektronisk lagret og tilgjengelig i sak-/arkivsystemet P360 som fungerer som OFKs oppslagsverk. Egne arbeidskopier er unødvendig.

 • Inngående dokumenter blir skannet
 • E-post med vedlegg tilknyttes elektronisk
 • Egenproduserte dokumenter produseres elektronisk

Arkivtjenester

 • Åpne, sortere og fordele post adressert Oppland fylkeskommune
 • Distribuere aviser og direktepost til fagenhetene
 • Åpne post adressert til Oppland fylkeskommune
 • Åpne direkteadressert post til de som arkivet har fullmakt fra
 • Vurdere journalføring
 • Journalføre dokumenter
 • Skanne dokumenter
 • Bistå ved opprettelse av nye saker
 • Bistå med søking/gjenfinning av saker og dokumenter

Kontrolloppgaver

 • Journalføre dokumenter produsert av saksbehandler
 • Kvalitetssikre dokumenter produsert av saksbehandler
 • Flytte feilførte dokumenter
 • Sette utgår-dokumenter til riktig status
 • Kontrollere journalposter før publisering av offentlig journal/postliste
 • Publisere offentlig journal/postliste

E-post

 • Arkivet har ansvar for det offisielle postmottaket
 • Vurderer og journalfører e-post
 • Sender tilbakemelding: E-posten er mottatt og vil bli journalført
 • Videresender arkiv-uverdig e-post til saksbehandler
 • Journalfører e-post oversendt fra saksbehandler

Felles e-postadresse for alle arkivarer

Send e-post til arkivet

Telefaks

 • Ansvar for offisiell telefaks
 • Vurdere og journalføre telefakser

P360

Rutinebeskrivelser for P360 ligger i eHåndboka i kvalitetssystemet

Public 360 er saksbehandlingssystemer vårt, og er utviklet av leverandøren Software Innovation. Systemet inneholder både en arkivmodul, en møte og utvalgsmodul, samt saksbehandlingssystemet.

 • Dokumentopplysninger i P360 blir publisert på internett under Postliste.  
 • Politiske saker publiseres på internett under menypunkt "Søk i politiske og adm.saker" en uke før møtet finner sted.
 • FR-vedtak publiseres på internett under menypunkt "Søk i politiske og adm. saker" siste virkedag i måneden.
 • Sikret sone er tilgjengelig for innmeldte brukere. Brukere som ikke har brukt systemer i Sikret sone tidligere, må installere Citrix klient.

Superbrukere P360

 • En person på hver fagenhet er superbrukere og kan bistå saksbehandlere i egen enhet
 • Feil i P360 meldes til Support eller per telefon 61 28 93 23

Driftsgruppe P360

Sist oppdatert 03.01.2018
Fant du det du lette etter?
Login for redigering