Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Politisk sekretariat

Politisk sekretariat består av tre personer, med ansvar for å følge opp fylkesting, fylkesutvalg, komitéer, ulike råd og utvalg. Valgarbeid.

Siv Nermoen har hovedansvaret for fylkesting, fylkesutvalg, komite for næring,miljø og klima, samt sekretær for politisk og administrative ledermøter. Budsjettansvar for politisk virksomhet. Jobber også med valg.

Berit Johannessen har ansvaret for komite for samferdsel og trafikksikkerhet, avvikling av møter i Ungdommens fylkesting/arbeidsutvalg, eldrerådet og rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne. Bistår under avvikling av fylkesting. Har også ansvaret for gjennomføring av stortings- og fylkestingsvalg.

Tone Tømterud har ansvaret for komite for opplæring og kultur, yrkesopplæringsnemnda, flerkulturelt forum, eierskapssekretariat og eierskapsutvalg, samt medhjelper for Ungdommens fylkesting og arbeidsutvalg. Deltar under avvikling av fylkesting. Bistår fylkesrådmannen med blant annet reiseregninger, fakturaer, bestillinger. Saksbehandler søknader fra lag og organisasjoner. Valgmedarbeider.

Sist oppdatert 03.03.2016