Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Læringsnettverket

Læringsnettverket har ansvar for kompetanseheving på gjennomgående kompetanseområder for ansatte i Oppland fylkeskommune.

Læringsnettverket er sammensatt av ansatte med faglig pådriveransvar for utviklingen av en lærende organisasjon. 

Læringsnettverket ble opprettet i 2009 og skal bidra til å bygge en helhetlig, tverrfaglig organisasjonskultur som støtter og legger til rette for en lærende organisasjon.

Fylkeskommunen må sikre at organisasjonen og den enkelte medarbeider til enhver tid har nødvendig kompetanse innenfor ledelse, sentrale fagområder og nye arbeids- og læringsformer.

Organisasjonspolitikken bygger på at aktiv kompetanseutvikling best skjer gjennom utviklingen av en lærende organisasjon. Dette krever kulturbygging og utvikling av systemer for effektiv læring gjennom arbeidet.
 
Strategi for intern læring ble vedtatt i 2009 og er retningsgivende for vår interne kompetanseutvikling.
Læringsnettverket har ansvar for og deltar i ulike prosjekter som for eksempel E-læring, medarbeiderskap, ledersamling, lederevaluering, medarbeiderskapssamlinger og kurskalenderen.
 
Læringsnettverkets kjerneteam består av:
 
Sist oppdatert 08.12.2016
Fant du det du lette etter?