Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Administrasjonsutvalget

Oppland fylkeskommune har eget administrasjonsutvalg som skal behandle saker som gjelder forholdet mellom fylkeskommunen som arbeidsgiver og de ansatte. 

Administrasjonsutvalet, som er et partssammensatt utvalg, er hjemlet både i Hovedavtalen og Kommuneloven.

Utvalget har følgende hovedarbeidsområde:

  • Foreslå og behandle overordnede retningslinjer for personalpolitikk
  • Arbeide likestilling, inkluderende arbeidsliv, likebehandling og vern mot diskriminering
  • Drøfte kvalitets, fornyings- og utviklingstiltak
  • Oppfølging av nasjonalt vedtatte retningslinjer

Utvalget har syv medlemmer; fire folkevalgte valgt av fylkestinget og tre arbeidstakerrepresentanter utpekt av organisasjonene etter forholdstallsprinsippet.

Folkevalgte: Arbeidstakerrepresentanter:
Administrasjonutvalget i Oppland fylkeskommune (2016-2019)
Even Aleksander Hagen (Ap) - leder Marit Juvem 
(Utdanningsforbundet)
Aud Hove (Sp) - nestleder Dagfrid Skreprud
(Utdanningsforbundet)
Kari-Anne Jønnes (H) Live Langøygard
(Fagforbundet)
Olaf Nils Diserud (Frp)  
Sist oppdatert 27.02.2018
Fant du det du lette etter?