Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

HAMU og AMU

Oppland fylkeskommune har et hovedarbeidsmiljøutvalg (HAMU) og flere arbeidsmiljøutvalg (AMU).

I henhold til Arbeidsmiljølovens bestemmelser har vi et hovedarbeidsmiljøutvalg (HAMU). På hver videregående skole, i tannhelsetjenesten og i sentraladministrasjonen er det opprettet underutvalg (AMU).

HAMU har åtte medlemmer, fire fra arbeidsgiversiden som er utpekt av fylkesrådmannen. Fire av medlemmene er fra arbeidstakersiden. Hovedverneombudet i Oppland fylkeskommune, Gry-Kristin Sunden, er fast medlem. Fordelingen blant arbeidstakerorganisasjonene gjenspeiler medlemstallene.

HAMU-medlemmer 2016–2017:

<
 
Arbeidsgiver:   Arbeidstaker:

Rasmus Vigrestad
(fylkesrådmann)

Marit Juvem
(UNIO)

Tone Nyseter
(leder Fylkesbiblioteket)

Live Langøygard
(LO)

Tone Myhren
(avdelingsleder Lillehammer vgs, avd. Sør) 

Siri Sandstedt Ringen
(UNIO)

Åsmund Haugstad Sandvik
(HR-sjef)

Gry-Kristin Sunden
(Fylkeshovedverneombud)

Vara:

Vara:

Inge Myklebust
(fylkesopplæringssjef)

Silje Moen 
(Akademikerne)

Marit Hosar
(leder Fylkesarkivet)

Signe Marit S. Jevne
(YS)

Kyrre Dahl
(leder Kultur)

Kari Hauge
(UNIO)
  Svein Berggren
(LO)