Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Tillitsvalgte og verneombud i sentraladministrasjonen

Tillitsvalgte og verneombud deltar i uformelle og formelle møter med ledere, hvor man tar opp ulike saker som gjelder de ansatte.

Viktige arenaer for medbestemmelse er dialogmøte med fylkesrådmannen, arbeidsmiljøutvalget (AMU) og samarbeidsforum i sentraladministrasjonen.

Tillitsvalgte i sentraladministrasjonen

pr. 1. september 2017
Navn Fagenhet Organisasjon
Kjerstin Lundgård Videregående opplæring Fagforbundet
Per Solbakken Opplandstrafikk NITO
Anne Marie Sveipe Regionalenheten Akademikerne
Anne Engesveen Kulturvern Forskerforbundet
Else Marie Bjørnstad Bergum Videregående opplæring Utdanningsforbundet
Anne Stensgård  Videregående opplæring Utdanningsforbundet
 

Samarbeidsforum

Samarbeidsforum er medbestemmelsesarenaen for de tillitsvalgte. Ansatte må gjerne komme med innspill. Hovedverneombudet deltar også i samarbeidsforum.
 
Saker som tas opp kan være:
  • Større omorganiseringer
  • HMS-tiltak
  • Interne og/eller eksterne stillingsutlysninger
  • Orienteringssaker fra rådmannsledelsen/ledermøte

Ansettelser

De tillitsvalgte deltar i intervju av jobbsøkere og er med i prosessen om å velge ut riktig kandidat.

Arbeidsmiljøutvalget (AMU) i sentraladministrasjonen

AMU består av følgende personer:

Arbeidsgiverrepresentanter

Arbeidstakerrepresentanter

Arbeidsmiljøutvalget skal behandle 

  1. Spørsmål som angår bedriftshelsetjeneste og den interne vernetjeneste.
  2. Spørsmål om opplæring, instruksjon og opplysningsvirksomhet i virksomheten, som har betydning for arbeidsmiljøet.
  3. Planer som krever Arbeidstilsynets samtykke i henhold til Arbeidsmiljøloven § 18-9.
  4. Andre planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet, så som planer om byggearbeider, innkjøp av maskiner, rasjonalisering, arbeidsprosesser og forebyggende vernetiltak.
  5. Etablering og vedlikehold av virksomhetens systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, Arbeidsmiljøloven § 3-1.
  6. Helse- og velferdsmessige spørsmål.

Verneombud i sentraladministrasjonen

Verneområde Verneombud
pr. 1. september 2017
Hovedverneombud Jarle Østrem

Plan 1:
Opplandstrafikk
Arkiv
Servicesenter

Turid Kjøle Granseth
Plan 2:

Regional
Kultur
Kulturarv

Geir Hestetræet (kun for Regional)

Plan 3:

Videregående opplæring
Økonomi
Tannhelsetjenesten
Eiendom

Jane Haave
Plan 4:

Rådgivergruppa
HR

Siv Nermoen
Fylkesarkivet Ingvild Sveen
Fylkesbiblioteket Olav Birketveit
IKT Møyfrid Tagestad
Sist oppdatert 27.10.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering