Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

TT-ordningen

Transportordningen for funksjonshemmede (TT) blir administrert av kommunene.

Alle som viser gyldig TT-brukerkort får reise fritt med Opplandstrafikks ordinære kollektivtilbud. TT-kortet gjelder ikke på bestillingsruter og fylkeskryssende ekspressruter. 

Brukergodkjenning

Forflytningshemmede som ønsker å bli med i TT-ordningen, må søke bostedskommune om å bli godkjent som bruker. Bosted defineres som adresse registrert  i Folkeregistret. For å søke laster du ned skjema her eller får det tilsendt fra din bostedskommune. (PDF, 122 kB)

TT-ordningen er et tilbud til de som har behov for spesielt tilrettelagt transport. Ordningen er for de som på grunn av sin forflytningshemning har store vansker med å benytte det kollektive rutetilbudet på sitt hjemsted.

Manglende kollektivtilbud eller naturlig alderdomssvekkelse er alene ikke grunn for å bli godkjent som TT-bruker.

Informasjon

Ønsker du mer informasjon om TT-tilbudet ta kontakt med din kommune.

Har du spørsmål rundt TT-kortet ditt, ta kontakt med Rogaland taxi på telefon 51 90 90 00.

Fylkeskommunens TT-tilbud

Omfanget av TT-ordningen fastsettes i Oppland fylkeskommunes årlige budsjetter. I tillegg vedtar fylkeskommunen antall TT-hjemler (kvote) til den enkelte kommune.

TT-ordningen er ment til ”frie”reiser som kulturarrangement, sosiale aktiviteter og andre fritidsreiser.

Reglement

Her kan du laste ned reglement for TT-transport (PDF, 546 kB)

Informasjon om TT-kortet

  • Når du er godkjent som TT-bruker vil du få et elektronisk TT-kort. Dette kortet utstedes av Rogaland Taxi.
  • Brukerkortet er personlig og kan ikke overdras til andre.
  • TT-kortet inneholder en verdi, et kronebeløp som kommunen stiller til disposisjon for deg.
  • Når du foretar en TT-reise med drosje, vil kostnaden for turen trekkes av saldoen på kortet.
  • Ordningen gir også rett til å benytte Opplandstrafikk sitt ordinære rutetilbud gratis, med unntak av bestillingsruter.
Sist oppdatert 18.10.2017
Login for redigering