Oppland fylkeskommune har blitt Innlandet fylkeskommune

Fra 1. januar 2020 er Oppland og Hedmark fylkeskommuner slått sammen til Innlandet fylkeskommune.

Gå til Innlandet fylkeskommunes nettsider

 

 

Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

TT-ordningen

Transportordningen for funksjonshemmede (TT) blir administrert av kommunene.

Alle som viser gyldig TT-brukerkort får reise fritt med Opplandstrafikks ordinære kollektivtilbud. TT-kortet gjelder ikke på bestillingsruter og fylkeskryssende ekspressruter. 

Brukergodkjenning

Forflytningshemmede som ønsker å bli med i TT-ordningen, må søke bostedskommune om å bli godkjent som bruker. Bosted defineres som adresse registrert  i Folkeregistret. For å søke laster du ned skjema her eller får det tilsendt fra din bostedskommune. (PDF, 122 kB)

TT-ordningen er et tilbud til de som har behov for spesielt tilrettelagt transport. Ordningen er for de som på grunn av sin forflytningshemning har store vansker med å benytte det kollektive rutetilbudet på sitt hjemsted.

Manglende kollektivtilbud eller naturlig alderdomssvekkelse er alene ikke grunn for å bli godkjent som TT-bruker.

Informasjon

Ønsker du mer informasjon om TT-tilbudet ta kontakt med din kommune.

Har du spørsmål rundt TT-kortet ditt, ta kontakt med Rogaland taxi på telefon 51 90 90 00.

Fylkeskommunens TT-tilbud

Omfanget av TT-ordningen fastsettes i Oppland fylkeskommunes årlige budsjetter. I tillegg vedtar fylkeskommunen antall TT-hjemler (kvote) til den enkelte kommune.

TT-ordningen er ment til ”frie”reiser som kulturarrangement, sosiale aktiviteter og andre fritidsreiser.

Reglement

Her kan du laste ned reglement for TT-transport (PDF, 546 kB)

Informasjon om TT-kortet

  • Når du er godkjent som TT-bruker vil du få et elektronisk TT-kort. Dette kortet utstedes av Rogaland Taxi.
  • Brukerkortet er personlig og kan ikke overdras til andre.
  • TT-kortet inneholder en verdi, et kronebeløp som kommunen stiller til disposisjon for deg.
  • Når du foretar en TT-reise med drosje, vil kostnaden for turen trekkes av saldoen på kortet.
  • Ordningen gir også rett til å benytte Opplandstrafikk sitt ordinære rutetilbud gratis, med unntak av bestillingsruter.
Sist oppdatert 18.10.2017
Login for redigering