Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ofte stilte spørsmål

Fjernlån og transportordning

Fjernlån og transportordning er kun for bibliotek og organisasjoner. Tjenesten er levert av Oppland fylkesbibliotek.
Fjernlån og låneregler

Låneregler for Oppland fylkesbibliotek

1. Utlån kun til bibliotek og institusjoner

Utlån skjer kun til bibliotek og institusjoner. Lydbøker, språkkurs, CD-ROM og videofilmer lånes vanligvis bare ut til bibliotek og institusjoner innen fylket.

2. Hva kan lånes?

Fylkesbiblioteket låner ut bøker, lydbøker, mikrofilmer, språkkurs, CD-ROM, videofilmer, tidsskrifter og annet egnet materiale. Depoter tilbys etter ønske.

3. Utlånstid

 
Medietyper Utlånstid
Bøker og lydbøker 6 uker
Mikrofilm 6 uker
Språkkurs 8 uker
Video - fag 2 uker
CD-ROM 8 uker
Tidsskrifter 2 uker
Depoter-lydbøker 3 måneder
Depoter-bøker 6 måneder

Spesialmateriale, for eksempel referanseverk, lånes kun ut til bruk på lesesal.

4. Unntak

Pocketserier fjernlånes ikke utenfor fylket. Disse reserveres heller ikke innenfor fylket. Språkkurs og spillefilmer fjernlånes ikke utenfor fylket.

5. Fornying

Alt materiale kan fornyes tre ganger.
Det fornyes ikke dersom materialet er reservert av annen låner.
Annet materiale fornyes med samme tidsperiode som nevnt under lånetid, f.eks. fornyes videoer med to uker, mikrofilmer med seks uker osv.

6. Reserveringer

Stort sett alt materiale kan reserveres. Reserveringer blir automatisk slettet etter 12 måneder.

7. Purringer

Det sendes ut purring (innkalling) av forfalt materiale etter følgende intervall:

  • Første purring sendes to uker etter forfall. Materiale som er reservert innkalles umiddelbart ved forfallsdato.
  • Andre purring sendes fire uker etter første purring.

Disse purreintervallene gjelder bøker og lydbøker. Annet materiale, som vanligvis har kortere utlånstid, purres med kortere intervall.

Vi ber om at låntagende bibliotek sørger for å informere sine lånere om forfallsdato og erstatningsbeløp, slik at materialet blir innlevert og sendt fylkesbiblioteket innen forfallsdato.

8. Erstatning

Erstatningskrav sendes fire uker etter andre gangs purring.
Dersom erstatningskravet er sendt ut fra oss før vi mottar materialet, vil gebyret opprettholdes.
Erstatningskrav gjøres gjeldende for låner som ikke leverer lånt materiale innen fristen, eller som returnerer materiale som er skadet.

Erstatningskravet omfatter et erstatningsgebyr som skal dekke omkostninger ved purring og en erstatningssum som skal dekke omkostninger til anskaffelse av nytt materiale.
Erstatningsgebyret er fastsatt til 100 kroner.

Dersom låneren senere finner det tapte materialet, kan Fylkesbiblioteket vurdere om erstatningen skal refunderes. Oppland fylkesbibliotek forplikter seg ikke til å kjøpe tilbake/refundere betalt erstatning selv om materialet senere kommer til rette.

Noen gode råd ved fjernlån

Emnebestillinger:

Avgrense og spesifisere emnet. Skal det avgrenses i tid, språk og/eller geografisk område må dette opplyses om. Til skolebruk: oppgi alder på låner og hva stoffet skal brukes til.

Lokallitteratur:

Kirkebøker og folketellinger blir nesten bare innkjøpt av fylkesbibliotekene. Send derfor bestillingen din direkte til det fylkesbiblioteket som dekker det aktuelle område. Folkebibliotekene er ikke pliktige til å låne ut lokalhistorisk materiale til bibliotek andre steder i landet. Flere og flere kirkebøker er nå tilgjengelig på nett, disse kan finnes på Digitalarkivet sine sider.

Kontakt:

Transportordning

Transportordningen omfatter alle folkebibliotek, skolebibliotek i videregående skole samt høgskolebibliotekene.

Alle bibliotek i Oppland vil to til fem ganger per uke få besøk av budbil fra Norsk Bibliotek Transport AS. Pakker som er bestilt fra andre bibliotek som er med i ordningen vil bli levert, og all pakkepost som skal sendes vil bli hentet.

Materiell til bibliotek i Norge skal ikke pakkes. Materiellet skal kun merkes med 7-sifret biblioteknummer og legges i en kasse. Dette nummeret står på fjernlånsbestillingen. Nummeret finnes også i Nasjonalbibliotekets base bibliotek.

Post til andre adressater enn bibliotek må fortsatt ekspederes av bibliotekene.

GPS-sporing av transportbilene

Norsk Bibliotek Transport har live GPS-sporing på sine transportbiler. Lurer du på hvor i fylket bilen befinner seg akkurat nå, kan du kikke på Norsk Bibliotek Transports hjemmesider og få videre instruksjoner for innlogging og bruk derfra.

Lenker

Login for redigering