Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Sponsorsamarbeid i bibliotek

Oppland fylkesbibliotek har fått prosjektstøtte fra Nasjonalbiblioteket til å utrede muligheten for å gi innbyggerne bedre og utvidede bibliotektjenester ved hjelp av sponsormidler. 

Målet med prosjektet er å skape gode sponsorsamarbeid mellom næringsliv og bibliotek. Prosjektet skal gå over to år ( 2015-2017) og det første året skal brukes til utredning og grenseoppganger for det offentliges ansvar og muligheten for sponsorsamarbeid.

Liknende utredningsprosjekter har tidligere ikke vært gjennomført på bibliotekfeltet i Norge, og det vil være både nyskapende og kontroversielt.

Prosjektdeltakere:

  • Gjøvik bibliotek og litteraturhus
  • Lillehammer bibliotek
  • Litteraturhus Lillehammer 
  • Vestre Toten folkebibliotek  

Prosjektleder: Øystein Stabell

Et styrket lokalsamfunn

Våren 2014 publiserte Oppland fylkesbibliotek rapporten «Bibliotekstatistikken 2013 – folkebibliotekene i Oppland». Rapportens hovedfokus var folkebibliotekenes økonomi, med særlig vekt på å finne svar på spørsmålet: Er det noen sammenheng mellom bruken av bibliotekene og bibliotekenes medie- og personalressurser?

Rapporten konkluderte: «Kommuner som satser økonomisk på bibliotektjenester får tilbake en bibliotektjeneste som blir en enda viktigere institusjon for kommunens innbyggere. Det er ingen andre faktorer som i så stor grad sikrer en høy bruk av bibliotektjenesten».

Et styrket lokalsamfunn er viktig, både for næringslivet og kommunen. Bedre og utvidede bibliotektjenester vil helt klart styrke lokalsamfunnet.

Prosjektet skal på en systematisk og fremtidsrettet måte se på muligheten for sponsing og sponsorsamarbeid i biblioteket.

Prosjektets nettside:

bibsam.no

Sist oppdatert 02.05.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering