Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Støtteordninger for bibliotek

Bokbåra til Østre Toten folkebibliotek - Klikk for stort bildeOppland fylkesbibliotek lyser ut ekstraordinære utviklingsmidler for 2017 som skal stimulere lokal bibliotekutvikling.
 

Formidling og friluftsliv i biblioteket, Dokka videregående skole - Klikk for stort bildeFormidling og friluftsliv i biblioteket, Dokka videregående skoleProsjektene skal videreutvikle Oppland som litteraturfylke

Et av fylkesbibliotekets tiltak i handlingsplanen til Kulturstrategi for Oppland 2016-2020 er å bidra til å styrke bibliotekenes satsing mot litteraturhus.

Søknadsfrist er 5. april 2017

Søknadskjema prosjektmidler 2017 (DOCX, 148 kB)

Undertegnet søknad skannes og sendes på e-post til postmottak@oppland.org

Ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål.

Hvem kan søke?

Alle folkebibliotek og skolebibliotek i videregående skoler i Oppland kan i utgangspunktet søke. Bibliotek som har mottatt prosjektmidler tidligere av fylkesbiblioteket der vi ikke har mottatt rapport, vil ikke kunne søke før rapport er sendt og prosjektet avsluttet.

Hva kan det søkes midler til?

Det kan søkes om inntil kr. 25 000 for tiltak som bidrar til bibliotekutvikling lokalt. Søknaden skal være forankret i regionens bibliotekplan for 2013-2017. I planene Fylkesbudsjett for Oppland 2017-2020 og Kulturstrategi for Oppland 2016-2020 er et av satsningsområdene å videreutvikle Oppland som litteraturfylke. Prosjekter som støtter opp under denne målsettingen vil bli prioritert. Det kan søkes om inventar og utstyr som er nødvendig for å realisere prosjektene.

Når får du svar?Bøker om friluftsliv, Dokka videregående slole - Klikk for stort bildeBøker om friluftsliv, Dokka videregående slole

Vi beregner en saksbehandlingstid på cirka tre uker etter søknadsfristen. Oppland fylkesbibliotek setter av en samlet pott på 300 000 kroner og størrelsen på summene som blir innvilget er avhengig av antall søknader.

Krav til søknaden:

- Et tydelig formål med prosjektet
- En presis og oversiktlig beskrivelse av prosjektet
- Prosjektet skal ha overføringsverdi til andre bibliotek i Oppland
- Forankring som nevnt over
- Budsjett og finansieringsplan

Dersom søknaden innvilges skal følgende betingelser oppfylles:

Det skal fremgå av materiell, annonsering og omtale av prosjektet at det gjennomføres med støtte fra Oppland fylkesbibliotek. Tilskuddsmottakere skal profilere fylkesbiblioteket med logo på program, plakater o.l. Logo fås tilsendt på forespørsel.
Søknader som blir innvilget blir publisert i sin helhet på våre nettsider. For alle rapporter forbeholder Oppland fylkesbibliotek seg retten til å publisere deler av innholdet på oppland.no.
Tilskuddsmottaker skal også skrive en kort nettartikkel (tekst og bilde) basert på rapporten. Vi ønsker at prosjektene skal synliggjøres gjennom foredrag på konferanser, møter osv., og bibliotekene forplikter seg til å stille opp på dette i størst mulig grad, på forespørsel.

Rapport skal leveres senest en måned etter prosjektets sluttdato.

Rapportskjema prosjektmidler 2017 (DOCX, 147 kB)

NB! Rapporteringsskjema for 2016 finner du her (DOCX, 148 kB)

 

Lom bibliotek, årets bibliotek 2012 - Klikk for stort bildeLom bibliotek, årets bibliotek 2012

Rapportskjema prosjektmidler 2016 (DOCX, 148 kB)

Sluttrapport fra bibliotekene som fikk ekstraordinære utviklingsmidler i 2016.

Publisert av Olav Birketveit. Sist oppdatert 04.05.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering