Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Studium for bibliotekarer i videregående skoler

Studium:Skolebibliotekets rolle for elevers læringsarbeid - Klikk for stort bildeStudiet "Veiledning, læring og evaluering i en digital skolehverdag" har som mål å øke den pedagogiske kompetansen for bedre å kunne veilede elevene i deres læringsarbeid.

Mål med studiet

Etter endt videreutdanning skal deltakerne ha økt sin pedagogiske veiledningskompetanse og være bedre rustet til å møte de utfordringene skolebiblioteket som en framtidsrettet læringsarena har i den digitale skolen og som en integrert pedagogisk ressurs. Modulene skal bidra til å øke bibliotekarenes pedagogiske og didaktiske kompetanse knyttet til veiledning av elevenes læringsarbeid i samarbeid med lærerne.

"Veiledning, læring og evaluering i en digital skolehverdag", supplerer modul 1. "Skolebibliotekets rolle for elevens læringsarbeid" som ble gjennomført 2014/2015. Modul 2 kan tas som en videreføring eller som enkeltstående studium, og har et større fokus på veiledningspedagogikk, organisering av læringsprosesser, og drøfter i større grad eleven som produsent i en digital skolehverdag og betydningen weben og digitale medier har for hvordan vi organiserer kunnskaper.

Sett av litt tid til å høre Arne Olav Nygard fortelle om studiet

Informasjonsvideo til studenter: https://vimeo.com/160902678
Informasjonsvideo til rektorer: https://vimeo.com/160905763

Om studiet

Studiet er i hovedsak nettbasert. Dette innebærer at undervisning, veiledning og oppgaveløsning foregår via internett. Vi starter imidlertid med en fysisk samling, og har også en fysisk midtveissamling. I tillegg vil det kunne bli arrangert fylkesvise kollokviegrupper (dette er opp til studentene og fylkesbibliotekene). Det er Nyweb og Universitetet i Stavanger som lager og gjennomfører studiet i samarbeid med fylkesbibliotekene i Akershus, Buskerud, Hedmark og Oppland.

Veiledning, læring og evaluering i en digital skolehverdag har egne nettsider:

http://www.nettsidenmin.no/skolebibliotek (siden er under arbeid)

Påmelding Oppland

Send e-post til rådgiver og prosjektleder ved Oppland fylkesbibliotek Øystein Stabell

  • Søknadsfrist 1. juni 2016
  • Første samling: 19. oktober 2016
  • Eksamen: April 2017
  • Deltidsstudium: 10 studiepoeng
  • Sluttevaluering: Praktiske prosjektoppgave og firedagers hjemmeeksamen vektes 50 % hver
  • Nivå: Bachelornivå

Eksempel på undervisningsmetode

For å vise hvordan undervisningsformen og metoden kan være kan du gå inn og se på hvordan Birgitte Kleivset, universitetsbibliotekar underviser i søketeknikk. Hun har lagd 4 korte filmer hvor hun forklarer ulike temaer. Etter hver film får du en øvelse som du først skal gjøre individuelt, for deretter å kunne melde deg inn i Facebookgruppen LæringsDeling hvor du kan diskutere og få tilbakemeldinger på din løsning. Merk at denne gruppen er lukket, men bibliotekarer fra våre 4 fylker får tilgang når dere spør.

Fordeling av studieplasser og økonomi

De involverte fylkene har ulike økonomiske modeller, i samarbeid med videregående opplæring i hvert fylke.

Vi har 25 plasser til fordeling innen de fire fylkene, ved behov kan vi få fem studieplasser til.
Fordeling av studieplasser: Akershus 7, Buskerud 7, Hedmark 5 og Oppland 5.

Har du spørsmål til studiet?

Ta kontakt med oss:

Fylkesbibliotekene

Akershus, Cathrine Undhjem
Buskerud, Jannicke Røgler
Oppland, Øystein Stabell
Hedmark, Elin Gammelmo (koordinator)

Nyweb

Renate Reinertsen
Arne Olav Nygard
Øystein Sæbø

Modul1: Skolebibliotekets rolle for elevens læringsarbeid

Sist oppdatert 08.07.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering