Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Samarbeidsavtaler og nettverk

Gjennom samarbeidspartnere, medlemskap i europeiske organisasjoner og nettverk og bilaterale samarbeidsavtaler får Oppland fylkeskommune tilgang til arenaer for erfarings- og informasjonsutveksling, kompetanseheving og politikkpåvirkning. 

Samarbeidspartnere i Norge

Osloregionens europakontor

Oppland fylkeskommune er medeier i kontoret, som bistår medlemmene med henvendelser til EUs organer, bygge nettverk og allianser av interesse for medlemmene, være en døråpner mot relevante miljøer i Brussel, synliggjøre og profilere Osloregionen og identifisere aktuelle EU/EØS-program og prosjekter.

Kontoret bistår også med opplæring i søknadsskriving og prosjektutvikling knyttet til deltagelse i EU/EØS-programmer, informasjon om internasjonale prosjekter, tilgang til prosjektpartnere og kompetanseheving innen EU/EØS.

Les mer om Osloregionens europakontor

Østlandssamarbeidet

Østlandssamarbeidet er en samarbeidsorganisasjon for de sju fylkeskommunene på Østlandet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold, samt Oslo kommune.

Hovedarbeidsområdene er påvirkning av regionalpolitikken i Europa og deltakelse i internasjonale utviklingsprogram og prosjekter som er til nytte for Opplandssamfunnet.  

Les mer om Østlandssamarbeidet

Europeiske organisasjoner

Assembly of European Regions (AER)

AER er Europas største regionale sammenslutning og politisk talerør for regionenes interesser på internasjonalt og europeisk nivå. Organisasjonen ble etablert i 1985 og har over 270 medlemmer fra hele Europa.

Les mer om Assembly of European Regions (AER)

Euromontana

Euromontana har 70 medlemsorganisasjoner fra 15 europeiske land. Målet til Euromontana er å profilere og markedsføre livskraftige fjellregioner samt fremme bærekraftig utvikling og livskvalitet i fjellområdene.

Les mer om Euromontana

Baltic Sea States Subregional Cooperation – BSSSC

BSSSC er et politisk nettverk av og med regioner rundt Østersjøen som på ulike måter arbeider for utvikling og innovasjon i dette geografiske området.

Les mer om Baltic Sea States Subregional Cooperation – BSSSC

Sist oppdatert 03.08.2015
Fant du det du lette etter?
Login for redigering