Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Samarbeidsavtaler og nettverk

Gjennom samarbeidspartnere, medlemskap i europeiske organisasjoner og nettverk og bilaterale samarbeidsavtaler får Oppland fylkeskommune tilgang til arenaer for erfarings- og informasjonsutveksling, kompetanseheving og politikkpåvirkning. 

Samarbeidspartnere i Norge

Osloregionens europakontor

Oppland fylkeskommune er medeier i kontoret, som bistår medlemmene med henvendelser til EUs organer, bygge nettverk og allianser av interesse for medlemmene, være en døråpner mot relevante miljøer i Brussel, synliggjøre og profilere Osloregionen og identifisere aktuelle EU/EØS-program og prosjekter.

Kontoret bistår også med opplæring i søknadsskriving og prosjektutvikling knyttet til deltagelse i EU/EØS-programmer, informasjon om internasjonale prosjekter, tilgang til prosjektpartnere og kompetanseheving innen EU/EØS.

Les mer om Osloregionens europakontor

Østlandssamarbeidet

Østlandssamarbeidet er en samarbeidsorganisasjon for de sju fylkeskommunene på Østlandet: Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland, Telemark, Vestfold og Østfold, samt Oslo kommune.

Hovedarbeidsområdene er påvirkning av regionalpolitikken i Europa og deltakelse i internasjonale utviklingsprogram og prosjekter som er til nytte for Opplandssamfunnet.  

Les mer om Østlandssamarbeidet

Europeiske organisasjoner

Assembly of European Regions (AER)

AER er Europas største regionale sammenslutning og politisk talerør for regionenes interesser på internasjonalt og europeisk nivå. Organisasjonen ble etablert i 19