Oppland fylkeskommune har blitt Innlandet fylkeskommune

Fra 1. januar 2020 er Oppland og Hedmark fylkeskommuner slått sammen til Innlandet fylkeskommune.

Gå til Innlandet fylkeskommunes nettsider

 

 

Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Hva er Den kulturelle skolesekken?

Den kulturelle skolesekken (DKS) er en nasjonal satsing der kultur- og opplæringssektoren samarbeider om å bidra til at elever i skolen får oppleve, kan gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for profesjonelle kunst- og kulturuttrykk av alle slag. 

Ksys - oversikt over program og turnéer i DKS

For alle elever

Den kulturelle skolesekken gjelder for elever både i grunnskolen og i videregående opplæring. I Oppland blir grunnskolene tildelt produksjoner, mens videregående skoler kan velge fra et årlig tilbud.

Bakgrunn og ansvar

Bakgrunn, mål og prinsipper for ordningen er formulert i St.meld. nr. 8 (2007-2008) "Kulturelle skulesekk for framtida".

Kulturtanken har det nasjonale ansvaret for Den kulturelle skolesekken.

Finansiering

Fylkeskommunen mottar årlig spillemidler fra Kulturtanken som skal benyttes til DKS i fylket.

En øremerket andel av dette spillemiddeltilskuddet skal viderefordeles direkte til kommunene i Oppland (se For kommunene). Oppland fylkeskommune bidrar også med egne midler inn i ordningen.

Sist oppdatert 14.11.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering