Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kriblemidler

Formål: Gi skoler og profesjonelle kunstnere/utøvere mulighet til å gjennomføre ekstraordinære kunst- eller kulturprosjekter etter eget ønske og initiativ.
Søknadsfrist: 1. mai og 1. desember.

Søknadsskjema kriblemidler (DOCX, 59 kB)

Kriblemidlene er en del av Den kulturelle skolesekken i Oppland.

Hvem kan søke?

 • Skolen (i samarbeid med en eller flere kunstnere/utøvere/kulturinstitusjoner) kan søke.
 • Kommuneadministrasjonen kan søke dersom prosjektet omfatter flere skoler i en kommune.
 • Kunstner/utøver/kulturinstitusjon (i samarbeid med en eller flere skoler) kan søke.

Hva kan det søkes tilskudd til?

 • Det kan søkes om tilskudd til større kunst- eller kulturprosjekter som kommer i tillegg til det arbeidet skolen allerede gjør.
 • Det kreves høy grad av elevmedvirkning i et kribleprosjekt.
 • Lengden på prosjektet kan være alt fra en dag til et helt skoleår.
 • Det gis ikke tilskudd til isolerte skoleturer, lærerlønninger, vikarutgifter, rene material- eller investeringsutgifter, inngangsbilletter på museer og lignende.

Hvor mye kan det søkes om?

 • Samlet ramme for kriblemiddelordningen er 800 000 kr i året.
 • Det gis støtte på inntil 75 % av prosjektets totalkostnad.
 • Øvre stønadsgrense er 100 000 kr.
 • Nedre stønadsgrense er 10 000 kr.

Søknadsfrist

Søknadsfrist er 1. mai og 1. desember hvert år.

Søknadsprosess

 • Søknaden sendes til kulturavdelingen i den kommunen prosjektet skal gjennomføres. Kommunen sender deretter søknadene videre til fylkeskommunen i prioritert rekkefølge. Søknadsfrist for kommunene inn til fylkeskommunen er 15. mai eller 15. desember.
 • Vedlagte søknadsskjema benyttes. Med søknaden skal det følge en underskrevet intensjonsavtale mellom partene i samarbeidet.

Kontakt produsentene

Ta gjerne kontakt med produsentene i Den kulturelle skolesekken dersom dere vil diskutere en produksjonsidé eller for å få tips om aktuelle kunstnere for det prosjektet dere ønsker å søke støtte til.

Mer informasjon

For mer informasjon om kriblemidler, kontakt Vivian Haverstadløkken

Sist oppdatert 10.11.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering