Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kulturpolitikk

Kulturstrategi for Oppland 2016-2020 (PDF, 6 MB)

Kulturstrategi for Oppland 2016-2020 (bladbar pdf)

Kulturstrategiens handlingsprogram for 2017 (PDF, 924 kB)

 

Overordnet mål 

Overordnet mål for Oppland fylkeskommunes kulturstrategi for 2016-2020 er at det skal finnes aktive, aktuelle og kompetente kunstnere, kultur- og kulturnæringsaktører. Kunst og kulturelle uttrykk skal brukes aktivt for å utvikle fylkets attraksjonskraft. Aktiviteter og opplevelser knyttet til kultur skal bygge identitet og gi et rikere liv for fastboende og besøkende. Det er visjonen som ligger til grunn for Oppland fylkeskommunes kulturpolitikk.

Både bevare og utvikle

I behandlingen av ny kulturstrategi har Fylkestinget vært opptatt av å ta vare på den tradisjonsrike og stedsbundne kulturen. Samtidig skal vi stimulere til utvikling av nye kunstformer og kulturuttrykk. Å ta vare på det frivillige engasjementet, ha et variert fritidstilbud og synliggjøre det profesjonelle kulturlivets betydning for utvikling av gode lokalsamfunn, er viktige kulturpolitiske prinsipp.

Markere seg utover fylkets grenser

Kulturstrategi for Oppland 2016-2020 peker på noen kulturområder som har tydelige forutsetninger for å markere seg utover fylkets grenser, eller som allerede har egenskaper som legges merke til både i nasjonal og internasjonal sammenheng.

Særlig gjelder dette audiovisuelle uttrykk som film-, tv- og spillproduksjon, festivaler og arrangement, kulturarv, litteratur og musikk. Disse områdene kjennetegnes av kompetanse og god aktivitet i alle ledd, fra rekruttering via utdanning til et mangfold av aktivt skapende miljøer, samt ulike former for infrastruktur for formidling og nettverk.

Del av en større sammenheng

Sammen med kulturstrategien ble også vedtatt et dokument som beskriver Opplands kunst- og kulturliv i en nasjonal sammenheng. Kultur som samfunnsskapende kraft i Oppland søker å belyse kulturvirksomhetens betydning for demokratiet, for samfunnets sosiale fellesskap og for økonomisk verdiskaping.

Andre styringsdokumenter

Sist oppdatert 10.02.2017
Fant du det du lette etter?
Login for redigering