Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ung i Oppland

"Ung i Oppland" er Oppland fylkeskommunes helhetlige ungdomspolitikk for styrking av ungdomssatsingen i fylket.

Målsetning og satsingsområder

Hovedmålsettingen med ungdomspolitikken for Oppland fylkeskommune er at:

Ung i Oppland skal fremme ungdomssatsing, ungdomsmedvirkning og ungdomsaktiviteter i hele fylket.

For å oppnå hovedmålsettingen, skal vi jobbe ut fra følgende seks hovedsatsingsområder:

  • Ung skaperkraft
  • Bolyst
  • Sunn og aktiv
  • Ungdomsmedvirkning
  • Ungdom og trafikksikkerhet
  • Oppland i verden

Tverrfaglig arbeidsgruppe

Ung i Oppland har en tverrfaglig arbeidsgruppe bestående av disse personene i OFK:

Oppland fylkeskommune har i flere år støttet opp og samarbeidet om regionale ungdomssatsinger. Alle de seks regionene i Oppland har et regionalt ungdomsprosjekt, og disse er våre hovedsamarbeidspartnere på ungdomspolitikken.

Prosjektenes grunntanke er at det skal lages gode aktiviteter og arrangementer for og med ungdom i regionen.

Oppland fylkeskommune har utarbeidet et kunnskapsgrunnlag som gir et statusbilde på hvordan ungdom i Oppland har det i dag. Dette er utarbeidet spesielt rettet inn mot arbeidet med en ny ungdomsstrategi for fylkeskommunen, men kan med fordel også benyttes som grunnlag til ungdomsarbeid ute i kommunene/regionene. Målsettingen er at kunnskapsgrunnlaget skal gi et godt grunnlag for videre arbeid og utvikling på ungdomsfeltet i fylket vårt.

Sist oppdatert 28.12.2017
Fant du det du lette etter?