Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kulturarv

Kulturarv er en egen fagenhet som ledes av Fylkeskonservatoren.

Avdelingen har 16 fast ansatte og er delt inn i tre team med hver sin koordinator; Nyere tid, Forvalting og Utvikling.

Fagenheten er kulturminnemyndighet i Oppland fylke og har forvaltningsansvar i henhold til kulturminneloven. Den har et særskilt ansvar for automatisk fredete kulturminner (fornminner) og vedtaksfredete bygninger. Riksantikvaren, som direktorat, er overordnet kulturminnemyndighet. 

Bruk og vern av kulturarven har meget høy prioritet i Oppland fylkeskommune. Det har vært førende for arbeidet over lang tid at kulturminner og kulturarv er viktige ressurser som gir muligheter. Fylkeskommunens kulturminneinnsats er anerkjent som en av de fremste i landet og preges av stort engasjement og høyt faglig nivå med både bredde- og spisskompetanse.  

Sist oppdatert 01.08.2017
Fant du det du lette etter?
  • 27.10.2017 Vikingfunn i Gausdal
    Et spyd fra vikingtiden er funnet i Gausdal. Spydet ble lagt ned i en grav for 1200 år siden.
  • 11.10.2017 Hvordan synliggjøre helleristninger?
    Helleristningene ved Møllerstufossen er tidligere malt røde for å bli synlige. Disse er bleknet og det jobbes nå med...
  • 08.09.2017 Mobilisering for Kongevegen
    Nå kartlegges behovet for istandsetting av Kongevegen over Dovrefjell. Målet er å løfte fram de flotteste strekningene.
Login for redigering