Oppland fylkeskommune har blitt Innlandet fylkeskommune

Fra 1. januar 2020 er Oppland og Hedmark fylkeskommuner slått sammen til Innlandet fylkeskommune.

Gå til Innlandet fylkeskommunes nettsider

 

 

Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kulturarv

Kulturarv er en egen fagenhet som ledes av fylkeskonservatoren.

Avdelingen har 16 fast ansatte og er delt inn i tre team med hver sin koordinator; Nyere tid, Forvalting og Utvikling.

Fagenheten er kulturminnemyndighet i Oppland fylke og har forvaltningsansvar i henhold til kulturminneloven. Den har et særskilt ansvar for automatisk fredete kulturminner (fornminner) og vedtaksfredete bygninger. Riksantikvaren, som direktorat, er overordnet kulturminnemyndighet. 

Bruk og vern av kulturarven har meget høy prioritet i Oppland fylkeskommune. Det har vært førende for arbeidet over lang tid at kulturminner og kulturarv er viktige ressurser som gir muligheter. Fylkeskommunens kulturminneinnsats er anerkjent som en av de fremste i landet og preges av stort engasjement og høyt faglig nivå med både bredde- og spisskompetanse.

Sist oppdatert 21.11.2017
Kulturarv temaside
Fant du det du lette etter?
Login for redigering