Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kulturarv

Kulturarv er en egen fagenhet som ledes av fylkeskonservatoren.

Avdelingen har 16 fast ansatte og er delt inn i tre team med hver sin koordinator; Nyere tid, Forvalting og Utvikling.

Fagenheten er kulturminnemyndighet i Oppland fylke og har forvaltningsansvar i henhold til kulturminneloven. Den har et særskilt ansvar for automatisk fredete kulturminner (fornminner) og vedtaksfredete bygninger. Riksantikvaren, som direktorat, er overordnet kulturminnemyndighet. 

Bruk og vern av kulturarven har meget høy prioritet i Oppland fylkeskommune. Det har vært førende for arbeidet over lang tid at kulturminner og kulturarv er viktige ressurser som gir muligheter. Fylkeskommunens kulturminneinnsats er anerkjent som en av de fremste i landet og preges av stort engasjement og høyt faglig nivå med både bredde- og spisskompetanse.

Sist oppdatert 21.11.2017
Kulturarv temaside
Fant du det du lette etter?
  • 09.04.2018 Georadar på Kongevegen
    Georadar prøves ut på Dovrefjell for å finne spor etter Kongevegen på strekninger der den har forsvunnet.
  • 21.02.2018 Stabo, allè, Nasjonalt verdifullt kulturlandskap Balke-Lillo Kulturlandskapsprisen 2018
    Norsk kulturarv deler hvert år ut den nasjonale kulturlandskapsprisen. Har du forslag til kandidater?
  • 20.02.2018 14,5 millioner freda hus
    Freda hus i privat eie i Oppland får 14,5 millioner i år - et svært godt resultat, selv om søknadssummen viser et...
Login for redigering