Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Har du funnet noe gammelt?

Vi vil svært gjerne at du tar kontakt med oss dersom du finner gamle ting eller kulturminner i landskapet. Dine funn kan være med på å sikre viktige biter av vår historie for fremtiden.

Når du finner gamle ting

Du er pliktig å ta kontakt med oss dersom du finner ting, eller gjenstander, som er eldre enn 1537, som for eksempel sverd, pilspisser og smykker. Du er også pliktig til å ta kontakt dersom du finner båter, skipsvrak og - last eldre enn 100 år eller mynter som er eldre enn 1650. Disse gjenstandene er statens eiendom og skal leveres til fylkeskommunen.

Unngå å vaske gjenstanden. Noter gjerne mest mulig om funnet og funnomstendighetene, som hvor og hvordan det ble funnet. Kartfest funnstedet på papirkart eller med koordinater dersom du har mulighet til det. Fyll ut funnskjemaet for kulturminner. Lever skjemaet og gjenstanden til oss. Vi tar oss av oversendelsen til museet. Når gjenstanden kommer til museet blir den renset, fotografert og behandlet slik at den kan oppbevares i museets magasin uten at den blir ødelagt.

Fylkeskommunen legger inn opplysninger om funnet i kulturminnedatabasen Askeladden. Disse opplysningene kan du selv finne på kulturminnesok.no.

Finnerlønn

Dersom du leverer inn en gjenstand som er eldre enn 1537 og som er funnet i Norge, har du rett på diplom med bilde eller finnerlønn.

Når du finner kulturminner i landskapet

Vi får mange henvendelser om funn av gamle hustufter, fangstanlegg, rester etter graver og andre spor i landskapet som kan være automatisk fredete kulturminner. Sporene kan noen ganger være vanskelige å forstå, og vi oppfordrer deg til å ta kontakt med oss dersom du tror du har funnet noe som kan være riktig gammelt.

Hvis du opparbeider en tomt, graver for en garasje eller annet og finner et kulturminne, må du straks stanse arbeidet og kontakte oss slik at vi får vurdert funnet. Vi prioriterer slike oppgaver og reiser ofte ut umiddelbart. Ved mindre, private tiltak vil eventuelle utgifter dekkes av det offentlige. 

Sist oppdatert 19.02.2016
Fant du det du lette etter?
Login for redigering