Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Laserskanning

Kartlegging av synlige kulturminner ved hjelp av flybåren laserskanning har revolusjonert kulturminneforvaltningen i Oppland.

I dag kan vi kartlegge store landskapsområder ved hjelp av flybåren laserskanning, noe som betyr at vi kan finne synlige kulturminner i forkant av en utbygging på en kostnadseffektiv måte..

Laserskanning forenkler planarbeidet

Kulturarvenheten i fylkeskommunen uttaler seg til alle planer som medfører inngrep i landskapet. I forbindelse med mange slike planer har det tidligere vært en utfordring at størsteparten av kulturminnene i Oppland ikke har vært kartlagte.

Oppland fylkeskommune er ledende i Norge med å utvikle og ta i bruk laserskanning i kulturminneforvaltningen. Dette har ført til at vi i dag kan tilby en bedre og mer effektiv tjeneste for brukerne våre. Hvis man vet hvor kulturminnene er, blir det lettere å ta hensyn til dem i planleggingen av tiltaket. Satsingen har skjedd i regi av OPPtakt-prosjektet (PDF, 5 MB)- Opplandsprosjekt på tidlig avklaring av kulturminner med ny teknologi.

Lik oss på Facebook og få nyheter om laserskanning og kulturminner.

Sist oppdatert 04.06.2015